Vacancies

Vil du være med å utvikle bærekraftige energiprosjekter? Vi søker bærekraftkoordinator innen fornybar energi.

Office location
Sandvika
Application deadline
3/2/2021
Type
Permanent
Type
Other

Norconsult har de siste årene hatt bærekraft som et viktig strategisk satsingsområde. Gjennom vår rådgivning har vi store muligheter til å utvikle mer bærekraftige løsninger. Vi vil gjerne ha deg med på laget for å ytterligere forbedre vår rådgivning innen fornybar energi og bærekraft.

Norconsult er Norges ledende kompetansemiljø innen vannkraft og kraftoverføring. Vi har også omfattende virksomhet innen vindkraft, både offshore og landbaserte anlegg. Solkraft er også et stadig mer sentralt satsingsområde. Vi har ca 500 rådgivere innenfor markedsområde energi og er til enhver tid engasjert i et stort antall små og store energiprosjekter i inn- og utland. Vi tilbyr tjenester i alle faser av utbyggingsprosjekter samt spissfaglige tjenester i driftsfasen.

Du vil bli ansatt i avdeling Energi – Miljø i Energidivisjonen. Avdelingen har 30 faste medarbeidere med bred miljøfaglig kompetanse og omfattende erfaring med planlegging, utredning, miljørådgivning og miljøoppfølging av energiprosjekter. Avdelingen har også et sterkt fagmiljø innen naturmangfold.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Ivareta rollen som bærekraftkoordinator for fornybar energi
 • Bidra til å forbedre og effektivisere arbeidsprosessene for å ivareta bærekraftperspektivet i våre prosjekter
 • Bidra til gode maler for klimabudsjett og klimaregnskap for energiprosjekter
 • Inneha rollen som bærekraftansvarlig i store, tverrfaglige energiprosjekter
 • Bistå med Livssyklusanalyser (LCA) og klimavurderinger i konkrete oppdrag
 • Systematisere erfaringer og bidra til kontinuerlig forbedring

For oss er det viktig at du:

 • Har mastergrad innenfor relevant fagområde
 • Har kunnskaper om og erfaring med klimaregnskap, også gjerne LCA
 • Har kjennskap til fornybar sektoren er en fordel
 • Har kjennskap til bærekraftmetodikk som CEequal og BREEAM
 • Har gode samarbeidsevner med vilje til både å dele med andre og å lære
 • Har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Tar initiativ og har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Hos oss får du:

 • Innpass i et sterkt og engasjert fagmiljø som løser store og utfordrende prosjektoppgaver
 • Mulighet til å være med å påvirke samfunnsutviklingen i en bærekraftig retning
 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen fag, linje og oppdrag
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Overskuddsdeling der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Fleksibel arbeidstid og konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

Innsendelse av søknad:
Søknadsbrev med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Jonathan Smith
Jonathan Smith
Seniorrådgiver