Vacancies

Vi søker sommerstudent innen vegplanlegging i Stavanger

Office location
Stavanger
Application deadline
11/10/2019
Type
Summer student
Type
Adviser

Sommerjobb på avdeling for vei og trafikk i Stavanger?

Vår avdeling «Vei og trafikk» har behov for flere sivilingeniører/mastere og ingeniører innen våre fagområder. Som en del av vårt rekrutteringsarbeid tilbyr vi sommerjobb sommeren 2020. Vi vil primært vurdere kandidater som har gjennomført 4. årskull i masterstudiet samt kandidater som har fullført bachelorstudiet og planlegger å gå videre med masterstudier.

Norconsults Stavangerkontor utfører tjenester innen areal- og byplanlegging, vei- og trafikkplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, miljø og kommunalteknikk /vann og avløp, brannteknikk, bygge- og anleggsteknikk, VVS, innemiljø, elektro, byggeledelse og prosjektadministrasjon.

Kontoret har i dag ca. 100 medarbeidere, hvorav 12 er på avdeling Vei og trafikk. På avdelingen finner du et sterkt og kompetent faglig miljø, med ansatte i hele spennet fra unge nyansatte til erfarne seniorer.

Vi planlegger og prosjekterer store samferdselsprosjekt i Rogaland (Rogfast, Smiene Harestad, E39 Sandnes – Lyngdal m.fl.). I tillegg er vi involvert i store boligutbyggingsprosjekt i distriktet.  Her kan Jåsund og Myklebust på Jåsundhalvøya med ca. 3000 boliger og Madla-Revheim med ca. 4000 boliger nevnes. Vi jobber i tillegg tett med andre kontorsteder og er med på store og små prosjekter i hele landet.

Vi har nye, tidsmessige lokaler i Hinna Park. Plasseringen er ypperlig for bruk av kollektivtransport (buss og jernbane).

For oss er det viktig at du:

  • Har interesse for veg- og samferdselsplanlegging og har gode karakterer innen sentrale fag
  • Har noe erfaring fra bruk av BIM og 3D. Autocad, Novapoint eller Gemini
  • Er initiativrik, utadvendt og har interesse for å jobbe i team
  • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø
  • Er flink til å formulere deg muntlig og skriftlig

Som sommerstudent hos oss får du:

  • Miljøbevisst samfunnsplanlegging
  • Fadderordning, sosiale og faglige arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.
  • Sommerstudentdag i Sandvika for hele landet
  • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
  • En sommerjobb hvor du vil få delta aktivt innen prosjektering.

Dine interesser og kvalifikasjoner avgjør hvilke arbeidsoppgaver som er aktuelle. Vårt tverrfaglige miljø vil være en meget spennende læringsarena innen rådgivende ingeniørvirksomhet.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Ring oss gjerne for en prat.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Fredrik Omdal
Fredrik Omdal
Avdelingsleder Kontor