Vacancies

Vi søker en senior prosjektleder som vil ta styring i samfunnsviktige prosjekter!

Office location
Flekke, Sandvika
Application deadline
4/25/2021
Type
Permanent
Type
Other

Norconsult skal ta en sentral rolle i gjennomføringen av samfunnsviktige og tekniske komplekse prosjekter innenfor fornybar energi. Vi styrker nå denne satsingen ved å etablere et eget fagmiljø innen prosjektgjennomføring, med hensikt på å kunne gjennomføre prosjekter på vegne av eller i samarbeid med byggherre.

Norconsult har en etablert metodikk for prosjektgjennomføring der digitale prosjektgjennomføringsverktøy står sentralt. Stillingen vil få en sentral rolle i oppbygningen av dette miljøet og videreutviklingen av vår metodikk og tjenester.  Stillingen vil passe for en kandidat med relevant erfaring, kunnskap og de riktige personlige egenskapene som skal til for å gjennomføre prosjekter slik at de blir overlevert til rett tid, med avtalt kvalitet og innenfor de avtalte økonomiske rammene, samtidig som hensyn til HMS og bærekraft blir ivaretatt

Norconsult er i dag en ledende rådgiver og prosjekterende innenfor fornybar energi og har mer enn 650 ansatte på feltet, og med dette nye miljøet satser vi videre på området.

Arbeidssted Sandvika eller Flekke (Fjaler kommune)

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Prosjektledelse fra tidligfase til gjennomføring av ulike prosjekter innenfor fornybar energi
 • Bidra til- eller sørge for gjennomføring teknisk komplekse prosjekter i ulike konstellasjoner så som EPCM, byggherrestyrte prosjekter eller i totalentrepriser
 • Tett arbeid med byggherre og prosjektpartnere som leverandører og entreprenører
 • Noe reiseaktivitet må påregnes

En ideell kandidat har:

 • Relevant Mastergrad
 • 10+ års erfaring med prosjektgjennomføring innenfor vannkraft eller industri
 • Prosjektledererfaring inkludert kunnskap om sentrale metoder og virkemidler og kan vise til vellykkede prosjekter der kandidaten har spilt en sentral rolle. Sertifisert prosjektlederkompetanse fra relevant fagorgan vil være en fordel
 • Bred, tverrfaglig forståelse for ulike aspekter og faser i gjennomføringen av teknisk komplekse prosjekter 
 • Kunnskap om og forståelse for sentrale entrepriseformer og kontraktstandarder
 • Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, inkludert meget gode fremstillingsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Tillitsbyggende, systematisk, ryddig og etterrettelig arbeidsmetodikk

Hos oss får du:

 • Stor autonomi og muligheten til å få en sentral rolle i oppbygningen av et nytt, spennende miljø
 • Direkte påvirkning på samfunnsviktige prosjekter
 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Norconsult er opptatt av mangfoldige perspektiver og bakgrunner blant våre ansatte. Kandidater som bidra med dette oppfordres spesielt til å søke. Innsendelse av søknad: 25. april 2021.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Fredrik Fougner
Fredrik Fougner
Gruppeleder