Vacancies

Vi søker arealplanlegger/planarkitekt

Office location
Gjøvik, Hamar
Application deadline
6/25/2021
Type
Permanent
Type
Senior Adviser

Bærekraftig utvikling står i fokus i alt vi gjør og spesielt i forhold til løsninger for byutvikling og mobilitet. Utviklinga skjer raskt og vi er opptatt av å være med på det som skjer. Utfordringene knyttet til by- og regionalplanlegging er mange og spennende. Vi må se by- og stedsforming, urban design, arealbruk, mobilitet, arkitektur, kulturmiljø, klima, folkehelse og andre temaer i en langsiktig sammenheng. Vi skal være med å gjøre en forskjell for våre kunder, for samfunnet og for bransjen. Til å gjennomføre dette trenger vi din hjelp.

Norconsults kontor på Hamar utfører rådgivertjenester innen areal- og byplanlegging, veg- og trafikkplanlegging, landskapsarkitektur, miljø, vann og avløp, brannteknikk, bygge- og anleggsteknikk, VVS, innemiljø, akustikk, elektro, byggeledelse og prosjektadministrasjon. Vi er nærmere 90 medarbeidere med en god blanding av både yngre fagpersoner og personer med lang og bred erfaring. Vi har tilholdssted i moderne lokaler i Torggata 22, Hamar. På avdeling Plan og samferdsel er vi i dag ni medarbeidere hvorav fire er arealplanleggere.

I region Innlandet har Norconsult kontorer i Jessheim, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Otta og Os. Innenfor regionen har vi ca. 220 ansatte, hvorav 15 arealplanleggere. I Norconsult er det kort veg til tverrfaglig kompetanse både lokalt og i samarbeid med våre miljøer i resten av landet.

Vi utfører en rekke plan- og utredningsoppdrag for offentlige og private kunder i region Innlandet. Som følge av økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke fagmiljøet innen arealplan og søker derfor etter ny arealplanlegger eller planarkitekt med relevant utdanning og erfaring. Vi søker primært personer med noen års erfaring og som har kontakter i markedet i vårt område, men nyutdannede vil også kunne være aktuelt. Kontorsted vil i utgangspunktet være på Hamar, men Gjøvik kan også være aktuelt. Pandemien har lært oss at det går helt fint å jobbe digitalt, og det er gode muligheter til å jobbe på spennende prosjekter også utenfor egen region.

Dine arbeidsoppgaver kan være:

 • Oppdragsledelse og -styring for regulerings- og kommunedelplaner

 • Plan- og utredningsarbeid på ulike plannivå

 • Konseptutvikling og mulighetsstudier

 • By- og stedsutvikling

 • Prosessledelse

 • Tilbuds- og markedsarbeid

For oss er det viktig at du:

 • Har planfaglig utdanning på masternivå

 • Har god norsk formuleringsevne, skriftlig og muntlig

 • Har god kjennskap til plan- og bygningsloven og reguleringsprosesser

 • Har evne til å samarbeide og lede egne oppdrag

 • Har erfaring med bruk av digitale planleggings- og prosjekteringsverktøy innen faget

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Hans Arne Sæbø
Hans Arne Sæbø
Avdelingsleder Plan og samferdsel