Vacancies

Senior by- og regionplanlegger

Office location
Oslo, Sandvika
Application deadline
4/22/2021
Type
Permanent
Type
Other

Vi søker deg som vil være med å styrke vår satsing på byutvikling og planfaglige oppgaver!

Norconsult har solid kompetanse og erfaring innen by- og arealplanlegging. Vår erfaring dekker hele spekteret innenfor plansystemet, samt offentlige planprosesser og saksbehandling. Utfordringene knyttet til arealplanlegging er mange og spennende, vi må se by- og stedsforming, arealbruk, mobilitet, kulturmiljø, klima, folkehelse og andre temaer i en langsiktig sammenheng. Bærekraftig utvikling står i fokus i alt vi gjør, vi skal være med å gjøre en forskjell for våre kunder, for samfunnet og for bransjen.

I Norconsult øker mengden med oppdrag innen flere av våre markedsområder og vi ser at det er behov for å styrke planfaglig kompetanse innen Plan, Bygg og eiendom og Samferdsel. For å styrke laget søker vi nå etter planleggere med minimum åtte års erfaring. Bærekraftig løsninger er fremtiden, vil du være med å gjøre en forskjell?

 • Har du erfaring med å fasiliteter og lede komplekse prosjekter?

 • Har du erfaring fra utarbeidelse av komplekse reguleringsplaner i by?

 • Har du erfaring med å jobbe i større tverrfaglige samferdselsoppdrag?

 • Har du erfaring med å lede store komplekse planprosesser?

Da ønsker vi å ha deg med på laget!  

Du vil bli del av Divisjon Plan, Arkitektur og Landskap som består av består av ingeniører, samfunnsvitere, arkitekter og planleggere med ulik fagbakgrunn. Vi har de siste årene utviklet et bredt og slagkraftig fagmiljø. Vi har kontor rett ved stasjonen i Sandvika og i helt nye lokaler på Telegrafen sentralt i Oslo sentrum. Begge kontorstedene er aktuelle for stillingen.

For oss er det viktig at du:

 • Har planfaglig utdanning på masternivå, f.eks. arkitekt, landskapsarkitekt, fysisk planlegger

 • Har god kjennskap til plan- og bygningsloven og reguleringsprosesser

 • Har kjennskap til bygg- eller samferdselsplanlegging

 • Har erfaring med fag-/disiplinledelse i tverrfaglige prosjekter, gjerne i byområder.

 • Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, kvalitetsbevisst

 • Er strukturert og ansvarsfull

 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

 • Har evne til å fungere i team og nettverk

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

 • Gode kunnskapsrike kollegaer og et hyggelig arbeidsmiljø

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contacts

Profile picture of Edel Hovland Nordang
Edel Hovland Nordang
Avdelingsleder Hovedkontor
Profile picture of Janne Walker Ørka
Janne Walker Ørka
Avdelingsleder Hovedkontor/Markedssjef Bærekraftige byer