Vacancies

Ingenjörsgeolog

Office location
Stockholm
Application deadline
3/28/2023
Type
Permanent
Type
Adviser

Vi är inte som andra – vi är Norconsult! Ett värderingsstyrt företag med medarbetaren i fokus och hela samhällsbyggnadsbranschens bredd väl representerad. Vi har nyligen startat en berggrupp i Stockholm och vill nu bygga något riktigt spännande tillsammans!

På Stockholmskontoret är vi ca 160 glada kollegor precis vid stadshuset. Tillräckligt många för att man ska ha en djup och bred gemensam kompetens, och tillräckligt få för att det ska bli en gemenskap där man faktiskt vet vad folk heter. Här kan man dessutom äta lunch under Europas nordligaste valnötsträd.

Bergteknik i Stockholm önskar växa för att kunna:

  • Arbeta med våra övriga Stockholmskollegor i bland annat multidisciplinära projekteringsuppdrag, utredningar, förstudier, byggplatsuppföljningar och andra typer av uppdrag som vi har idag.
  • Jobba tillsammans våra 18 eminenta bergkollegor i Göteborg (där huvudkontoret ligger) i alla möjliga uppdrag över hela landet, inom bland annat projektering, bergmekaniska analyser, inspektioner, geologiska utredningar, vattenkraft, injektering, sprängteknik, byggledning och allt annat som hör bergteknik till
  • Med en lokal närvaro kunna ta ett mer aktivt grepp om Stockholmsmarknaden framåt, med alla spännande möjligheter och utmaningar som det innebär.

Din roll

Med denna annons söker vi specifikt dig som arbetar som ingenjörsgeolog. Rollen är bred och kommer innefatta såväl stora multidisciplinära uppdrag som små endagsuppdrag. Typen av arbete kommer bland annat vara:

  • Projektering i projekteringsuppdrag tillsammans med både berg-kollegor i Göteborg och Stockholm, och med kollegor från andra teknikslag. Din roll i projekteringsuppdragen (projektör, handläggare, TA, UL) kommer bero på din erfarenhetsnivå.
  • Kartering av bergslänter inför projektering samt handläggare i olika typer av geologiska utredningar som krävs för att kartlägga projekteringsförutsättningar
  • Bergsakkunnig i olika typer av Stockholmsnära byggprojekt, så som väg- hus- och tunnelprojekt
  • Inspektion och besiktning av befintliga bergkonstruktioner, såsom slänter och tunnlar.

Din profil

Vi söker en ingenjörsgeolog som är van att arbeta självständigt och som har erfarenhet av berghällskartering och bergsakkunnig-arbete så som att anvisa selektivbult. Det är extra meriterande om du även arbetat med inspektioner av slänter och/eller tunnlar.

Du bör vara Geolog/Geovetare eller Ingenjör med inriktning mot berg och ha minst två års relevant erfarenhet.

Det krävs att du är flytande på svenska i både tal och skrift, och att du utan svårighet kan kommunicera på engelska i tal och skrift.

Viktigast av allt är att du tycker att det låter kul att få jobba brett, både ute i fält och på kontor, och att du tillsammans med ett härligt gäng i Stockholm och Göteborg är taggad på att få utvecklas i de riktningar som du tycker är roligast!

Vårt erbjudande

På Norconsult är vår grundläggande uppfattning att mångfald och inkludering är fundamentalt för vilka vi är, och för att vi ska vara framgångsrika som företag. Vi strävar efter att ha en värderingsstyrd och inkluderande kultur, där våra medarbetare känner sig respekterade, värdesatta och delaktiga oavsett vilka de är, hur de väljer att tro eller var de kommer ifrån.

Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är 5600 medarbetare i koncernen och ca 1100 medarbetare i Sverige utspridda på 39 kontor. Med engagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser inom bolaget hållbara lösningar för våra kunder.

Bekanta dig gärna med din blivande chef:

https://www.linkedin.com/in/simon-nikolaev-9854a0a8/

Urval sker löpande, välkommen med din ansökan!

Contact

Profile picture of Simon Nikolaev
Simon Nikolaev
Gruppledare Bergteknik Stockholm