Vacancies

Landskapsarkitekt och Landskapsingenjör till Halmstad

Office location
Halmstad
Application deadline
4/7/2023
Type
Permanent
Type
Adviser

Med Hållbarhet, Digitalisering och Innovation blickar vi framåt. Vi startar 2023 med flera spännande projekt och vill nu bli fler som värnar om våra gröna utemiljöer i Halland.

Norconsults Teknikområde Landskap är starkt i sin samlade erfarenhet och sammanlagt är vi i dag 40 medarbetare placerade i Malmö, Helsingborg, Växjö, Halmstad, Göteborg, Stockholm och Luleå. Alla gillar att samarbeta och vi tar hjälp och stöttning av varandra även när vi inte är med i samma projekt. 

Din roll

Hos oss på Norconsult får du arbeta med allt från tidiga utredningar, landskapsanalyser, gestaltningsskisser till detaljprojektering och upprättande av bygghandlingar, i allt från små innergårdar till stora offentliga miljöer, torg, skolor, kulturhistoriska anläggningar och infrastrukturprojekt. Du arbetar tillsammans med andra landskapsarkitekter och markprojektörer/landskapsingenjörer.

Vi ser att du är en självständig person som inte är rädd att ta egna initiativ och att du är social, engagerad och affärsmässig. Du får möjlighet att arbeta i nära samarbete med kollegor från olika teknikområden som husarkitekter, planarkitekter, kulturgeografer, VA-ingenjörer, geotekniker, konstruktörer, miljötekniker, vägingenjörer m.fl.

Vi söker dig som är landskapsarkitekt eller landskapsingenjör/markprojektör med erfarenhet av uppdragsledning. Som uppdragsledare är du duktig på att kommunicera, leda och följa upp dina uppdrag. Du har god förståelse för konsultens affär och vill vara med och utveckla vårt team och teknikområde.

Din profil

  • Är utbildad Landskapsarkitekt eller Landskapsingenjör/Markprojektör
  • Känner dig trygg med att leda processen i mark- och landskapsuppdrag
  • Har god förståelse för konsultens affär
  • Är en självständig person som inte är rädd att ta egna initiativ

Även kunskaper inom hållbarhet ur ett landskapsperspektiv samt 3d-visualisering ser vi som meriterande.

Norconsult

På Norconsult har vi som ambition att spegla det samhälle vi lever i, mångfald och inkludering är fundamentalt för vilka vi är, och för att vi ska vara framgångsrika som företag. Vi strävar efter att ha en inkluderande kultur, där våra medarbetare känner sig respekterade, värdesatta och delaktiga oavsett vilka de är, hur de väljer att tro eller var de kommer ifrån.

Hos oss finns det många olika karriärmöjligheter och vägar till utveckling, vi sätter individuella utvecklingsplaner följer upp dessa löpande med medarbetar- och utvecklingssamtal. Det finns möjligheter till kurser och certifieringar som ligger i linje med din tjänst och dina karriärsmål.

För att du ska kunna prestera som bäst på jobbet krävs ett ledarskap som baseras på omtanke om dig som person om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar som ger en hälsosam balans mellan privat- och arbetsliv.

Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är 5600 medarbetare i koncernen och 1100 medarbetare i Sverige utspridda på 39 kontor.  Med engagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser inom bolaget hållbara lösningar för våra kunder.

Bekanta dig gärna med din blivande chef:

https://www.linkedin.com/in/anna-thomsen-609021131/

Välkommen med din ansökan!

Contacts

Profile picture of Anna Thomsen
Anna Thomsen
Avdelningschef Landskap Göteborg
Profile picture of Lovisa Eklund
Lovisa Eklund
Landskapsingenjör