Vacancies

Trondheims største arkitektmiljø søker leder for plangruppen

Office location
Trondheim
Application deadline
2/10/2023
Type
Permanent
Type
Team Leader

Sentrale trender og drivkrefter påvirker fremtidens byer, tettsteder og virksomheter!  Ønsker du å bidra til å planlegge for løsninger og tiltak som tar hensyn til raske samfunnsendringer og som bidrar til det grønne skiftet?

Norconsults avdeling Plan og Arkitektur i Trondheim er et av byen sterkeste og største kompetansemiljøer innen arkitektur og planlegging. Vi er et kompetent og tverrfaglig team av engasjerte medarbeidere som alle jobber med utvikling av og tilrettelegging for bærekraftige samfunn og levende byer og tettsteder. Vi kombinerer sterk faglig kompetanse med kreativitet og begeistring fra idéfasen til utførelse. 

Plangruppen 
Plangruppen består i dag av 12 planleggere med solid kompetanse og erfaring innen by- og arealplanlegging og prosjektledelse. Vi dekker hele spekteret innenfor plansystemet og jobber innenfor mange markedsområder. Store samferdsels- og infrastrukturprosjekter, gater og grønnstruktur, industri innenfor det grønne skiftet, bygg- og eiendomsprosjekter, tettstedsutvikling og komplekse reguleringsplaner i by er noe av det vi jobber med. Vi har stor tro på at tverrfaglig samarbeid og medvirkning er nøkkelen til å finne de gode bærekraftige løsningene, og sørger for at beslutninger om samfunnsutviklingen kan tas på et godt kunnskapsgrunnlag. 

Vår plangruppe skal fortsette å vokse innenfor eksisterende markedssegmenter, i tillegg skal vi utvide våre tjenester mot tidligfase og byutvikling. Norconsult har et egen byutviklingsmiljø med forgreninger utover landet, og drar gode veksler på dette lokalt. Vi arbeider fra tidlig strategiutvikling for større områder for eksempel bærekrafts- og mobilitetsstrategier for private utviklere, fortettingsstrategier eller utvikling av plangrep til utarbeidelse av komplekse reguleringsplaner i by. Vi har også et solid fagmiljø innen gatebruk, bærekraftig mobilitet og bypakkesamarbeid som samarbeider tett sammen med øvrige avdelinger i norconsult og eksterne partnere. Nettopp tverrfagligheten kjennetegner planmiljøet og vi skal nå styrke oss med mer lokal kompetanse på dette. 

Dette krever fremoverlente medarbeidere som ser muligheter, har mye initiativ, pågangsmot, og som brenner for by- og stedsutvikling i ett tverrfaglig miljø. Vår nåværende gruppeleder går over i en ny rolle og vi søker derfor etter gruppeleder som ønsker å bidra til videre utvikling av fagmiljøet og gruppen. 

Arbeidsoppgaver 

Gruppelederen inngår i avdelingens lederteam og vil få ansvaret for den markedsmessige og faglige utviklingen innenfor plangruppa. Dette er en spennende mulighet til å få være med på å videreutvikle et kompetent og konkurransedyktig fagmiljø med utgangspunkt i en allerede sterk markedsposisjon. 

Personalledelse er en viktig del av oppgaven, og du vil få ansvar for en gruppe med rundt 12 medarbeidere.  Du forventes å kunne bidra aktivt til gruppens utvikling i samarbeid med avdelingsleder. 

Det settes krav til meget sterk prosjektgjennomføringsevne samt aktivt bidrag i tilbudsarbeid og markedsrettet arbeid. Gode kommunikasjonsevner og bransjenettverk vil bli særskilt vektlagt. 

 
Hos oss er det viktig at du: 

 • Har universitets- eller høyskoleutdannelse (minimum 5 års relevant erfaring) 

 • Har et godt driv og ikke er redd for å ta initiativ til forbedringsarbeid, markedskontakt og utvikling i avdelingen.  

 • Har et sterkt ønske om å bidra til faglig og personlig utvikling både hos deg selv og de rundt deg 

 • Er kreativ og nysgjerrig 

 • Er målrettet, strukturert, resultatorientert og villig til å ta ansvar 

 • Har god evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk 

 • Ønsker å bidra sosialt på en avdeling med høy trivsel 

Hos oss får du: 

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdragsledelse 

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi 

 • Kollegaer med et sterkt faglig engasjement og som som hjelper hverandre frem 

 • Fleksibel arbeidstid og sommertid. 

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift 

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelse 

Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et tverrfaglig rådgiverselskap, og våre 5 600 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

Contact

Profile picture of Nils Petter Botten
Nils Petter Botten
Avdelingsleder Plan og Arkitektur