Vacancies

Miljökonsult inom miljöbedömningar och hållbarhet

Office location
Helsingborg, Malmö
Application deadline
8/31/2022
Type
Permanent
Type
Adviser

Nu söker vi dig som vill jobba med miljö- och hållbarhetsfrågor i en mångfald av spännande projekt. Som miljökonsult hos Norconsult i Malmö eller Helsingborg får du möjlighet att arbeta med en stor bredd av miljöuppdrag både i Skåne men också inom hela Sverige.  Tillsammans med våra kollegor på 36 kontor är vi samhällsbyggare med helhetssyn som tror på kraften i samarbete och kreativitet - Let´s create!

 
Din roll

Miljögruppen tillhör Team Infrastruktur och här arbetar vi med miljöbedömningar och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar i olika infrastrukturprojekt. Vi utför såväl strategiska miljöbedömningar av planer och program som specifika miljöbedömningar för tillståndspliktiga verksamheter såsom väg- och järnvägsplaner, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet och koncessionsärenden, gör hållbarhetsbedömningar och ekosystemtjänstanalyser. Vi arbetar även med andra typer av anmälningar, tillstånd och dispenser gällande t.ex. strandskydd, biotopskydd, artskydd och vattenverksamhet som kan krävas för olika projekt. Gruppen har även kompetens inom miljötekniska markundersökningar och klimatanpassning.

Som miljökonsult inom miljöbedömningar och tillstånd får du möjlighet att arbeta med en stor bredd av miljöuppdrag, med allt från att skriva anbud till rapportskrivning, utföra fältbesök och inventeringar och delta i arbetet i rollen som uppdragsledare och/eller handläggare. Här kan du bidra med och utveckla din egen kompetens inom olika områden. Inom Norconsult har vi dessutom kompetenser inom ett stort antal fackområden vilket medför att man på teamet har möjlighet att arbeta i tvärfackliga projektgrupper inom olika uppdrag. I dessa uppdrag samverkar vi med teknikexperter och med övriga miljöteam inom Norconsult där vi tar fram utredningar gällande bl.a. natur- och kulturmiljö, ekosystemtjänster, dagvatten, markföroreningar, samt landskapsanalyser och visualiseringar som sedan används som underlag för olika projekt inom samhällsbyggnad.


Din profil

Din bakgrund kan vara av olika slag, men du bör ha en relevant högskoleutbildning och erfarenhet av arbete med miljöbedömningar och tillståndsansökningar/anmälningar enligt Miljöbalken. Meriterande kunskaper är GIS kunskaper, miljörätt och/eller artkunskap. Goda språkkunskaper i svenska krävs såväl i tal som i skrift.

Vi söker dig som har minst 3-5 års erfarenhet inom området och vi rekryterar i Malmö/Helsingborg området.

Som miljökonsult hos oss gillar du att arbeta självständigt och samtidigt vara en del av teamet och dela med dig av dina kunskaper som uppdragsledare och/eller handläggare. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt, en vilja och en drivkraft att ha kul på jobbet, en god förmåga att samarbeta inom teamet men även med andra kompetensområden samt en vilja att vara en del av vårt kreativa och lösningsorienterade företagsklimat.

 
Vårt erbjudande

På Norconsult har vi som ambition att spegla det samhälle vi lever i, det gör oss till en samhällsbyggare med helhetssyn. Därför eftersträvar vi rekryteringar som leder till ökad mångfald - såväl inom bolaget som stort som i aktuellt team.

Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är 5000 medarbetare i koncernen och 1000 medarbetare i Sverige utspridda på 36 kontor.  Att arbeta tillsammans med oss här på Norconsult innebär att du får vara med och forma företagets och din egen framtid då vi är ett 100 % medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

 
Välkommen med din ansökan!

Annonsen kommer att ligga ute till och med den 31 augusti 2022 och vi ser gärna att du skicka in din ansökan via ansökningsformuläret och inte via mail. Intervjuer sker löpande och vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.

 
Bekanta dig gärna med din närmaste ledare
https://www.linkedin.com/in/dagmar-clough/

Contact

Profile picture of Dagmar Clough
Dagmar Clough
Gruppledare Miljö