Vacancies

EX-jobb Fuktsäkra träkonstruktioner för badanläggningar för civilingenjörer

Office location
Göteborg
Application deadline
6/1/2023
Type
Summer student
Type
Adviser

Att använda trä som stommaterial har identifierats som ett effektivt sätt att bygga klimatsmart med relativt låga utsläpp av växthusgaser. En av utmaningarna med träkonstruktioner i badanläggningar är att skapa en fuktsäker takkonstruktion. Lokalernas extrema fukt- och värmelaster samt höga ångtryck ställer höga krav på konstruktionernas täthet och fuktresistens.

I detta examensarbete vill Norconsult identifiera ett antal möjliga tak- och ytterväggskonstruktioner som kan användas i kombination med trästomme. Denna del av arbetet utförs tillsammans med ett parallellt exjobb på byggingenjörsprogrammet. De konstruktioner med störst potential väljs ut för vidare analys. Analysen består av djupgående fukt- och värmeberäkningar men innehåller även en utvärdering av konstruktionens byggbarhet, produktionsegenskaper och ekonomi. Beräkningarna utförs med digitala modelleringsprogram som verifieras med handberäkningar.

Vi ser att sökande är civilingenjörsstudenter inom bygg med inriktning mot byggfysik. Ansök med cv, personligt brev, betyg samt ett en valfri text från utbildningen, t.ex. en projekt-/laborations-/uppgiftsrapport, artikel eller liknande.

Kontakta: Emma Irevall (emma.irevall@norconsult.com) eller Joel Gustafsson (joel.gustafsson@norconsult.com) för mer information.

Placering: Göteborg

Sista ansökningsdag: 1/6 2023

Contacts

Profile picture of Emma Irevall
Emma Irevall
Byggnadsingenjör
Profile picture of Olivia Nilsson
Olivia Nilsson
Byggnadsingenjör