Vacancies

Prosjektleder for Akvakultur

Office location
Bergen
Application deadline
1/25/2021
Type
Permanent
Type
Other

Norconsults kontor i Bergen har et stort og bredt fagmiljø med 200 medarbeidere. Vi er en del av Region Vest med i overkant av 420 ansatte fordelt over 11 kontorsteder i Vestland og Rogaland. Kontoret dekker de fleste områder innenfor prosjektadministrasjon og prosjektledelse, plan, arkitektur, byggfag, samferdsel, industri, energi, VA og miljø. Vi er engasjert med prosjekter i alle størrelser innenfor de fleste markedsområder.

Akvakultur er et satsingsområde i Norconsult og for Region Vest. Området har vært i sterk vekst de siste årene og vi har nå i tillegg til å satse på lokale ressurser ved det enkelte kontor i regionen besluttet å bygge opp et sterkt tverrfaglig miljø for akvakultur i Bergen.

Norconsult utfører oppdrag for et stort og variert kundesegment – fra oppdrettere, RAS-leverandører og entreprenører til offentlige myndigheter. Vi har bistått Fiskeridirektoratet i utarbeidelse av veileder for tilstandsanalyse av landbaserte anlegg og har inngående kjennskap til NS 9416 og aktuelle forskrifter. Med vår kompetanse har vi vært med på å utvikle siste generasjon av RAS-anlegg.

Prosjektleder er en dyktig og engasjert medarbeider med erfaring fra oppdrettsnæringen og med fagområder som er relevante for bransjen. Vi søker primært deg med en helhetlig forståelse av hvordan bransjen og oppdrettsanlegg fungerer. Du har evne til å lede krevende prosjekter der RAS-leverandører og entreprenører har ansvar for sentrale leveranser til byggherren.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Rådgiving til byggherrer i tidligfase og bidra til helhetlig planlegging av landbasert anlegg som tar hensyn til både fisk og teknologisk utvikling
 • Utarbeide kostnadsoverslag
 • Utarbeide konkurransegrunnlag
 • Prosjektledelse og produksjonsplanlegging for byggherre
 • Samarbeid og kontakt med eksterne aktører

For oss er det viktig at du:

 • Har høyere utdanning og erfaring innen havbruk/biologi/ernæring/ havbruksteknologi/fiskehelse eller annen relevant fagutdanning
 • Har erfaring fra drift, utvikling eller prosjektering innen næringen
 • Er selvstendig, men liker å arbeide med mennesker og fungerer godt i team
 • Er kreativ, engasjert, positiv, initiativrik og utadvendt
 • Har god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging
 • Har interesse for arbeidsmetodikk og digitale muligheter

Hos oss får du:

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre i spennende prosjekter sammen med dyktige medarbeidere i et tverrfaglig miljø
 • Lokal tilstedeværelse med tilknytning til et nasjonalt, sterkt faglig nettverk
 • Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø
 • Spennende karrieremuligheter innen fag og ledelse
 • Deltakelse i faglige nettverk
 • Aktiv kompetanse- og personalutvikling
 • Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter m.m.

Innsendelse av søknad:

Ønsker du mer informasjon kan du ringe vår prosjektdirektør i Region Vest, Rune Lyngbø, tlf. 95145280 eller Norconsults direktør i Bergen Endre Ljones, tlf. 90982551.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 400 medarbeidere som er stasjonert på 113 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contacts

Profile picture of Endre Ljones
Endre Ljones
Direktør Norconsult Bergen
Profile picture of Rune Lyngbø
Rune Lyngbø
Prosjektdirektør