Vacancies

Master of Science Miljørådgiver

Office location
Bodø
Application deadline
4/30/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Vi ønsker nå å utvide vår miljøgruppe med ytterligere en miljørådgiver!

Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har over 80 personer som arbeider fast med ulike miljørelaterte problemstillinger innen fagområder som forurenset grunn, miljøoppfølging, miljø i bygg, klimaregnskap, hydrogeologi, marint miljø og miljøstyring. Miljøavdelingene i Norconsult samarbeider tett i et nettverk av høyt kvalifiserte miljøfaglige rådgivere på tvers av våre kontorer.

Vi har mange interessante prosjekter med spennende og utfordrende oppgaver både innenfor markedsområdene samferdsel og bygg og eiendom.

Avdelingen som miljøgruppen hører inn under består i dag av 24 ansatte innenfor fagdisiplinene vann- og avløp, miljø, samferdsel, oppmåling/drone, landskap og plan.

Kontoret som helhet har ca. 80 medarbeidere som dekker alle fagfelt og som samarbeider i tverrfaglige oppdrag. Vi har en god blanding av yngre medarbeidere og personer med lang og bred erfaring. Vi holder til sentralt i Bodø sentrum i moderne lokaler.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Miljørådgivning og miljøoppfølging i alle faser av bygg- og anleggsprosjekter

 • Utarbeidelse og oppfølging av miljøoppfølgingsplaner og ytre miljøplaner

 • Undersøkelser, utarbeidelse av tiltaksplaner og rådgivning forurenset grunn

 • Klimagassberegninger og rådgiving innen klima

 • Myndighetskontakt og søknader innen miljø

 • Bidra til bærekraftige tverrfaglige prosjekter

Oppgavene vil bli tilpasset din kompetanse og interesse samt våre oppdrag. Det daglige arbeidet vil foregå i nært samarbeid med dyktige kolleger både på kontoret og innenfor Norconsults store og tverrfaglige organisasjon.

For oss er det viktig at du:

 • Har relevant universitetsutdanning på masternivå innenfor miljøfaget

 • Er erfaren innenfor miljøoppfølging, CEEQUAL, klima og/eller forurensning

 • Har interesse for og god kjennskap til anlegg- og byggeprosjekter

 • Er engasjert, initiativrik og løsningsorientert

 • Er flink til å formulere deg muntlig og skriftlig

 • Har gode samarbeidsevner

Vi søker fortrinnsvis en erfaren miljørådgiver, men nyutdannede oppfordres også søke.

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Stig Andre Knudsen
Stig Andre Knudsen
Avdelingsleder Kontor