Vacancies

Landskapsarkitekt

Office location
Göteborg
Application deadline
4/30/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Har du en god gestaltningsförmåga och är hållbara utemiljöer något som engagerar dig? Värdesätts ditt engagemang och din energi? Norconsult är ett medarbetarägt bolag med platt organisation och schyssta värderingar.  Så om du, liksom vi, värderar var du spenderar din tid, att det är på ett kontor du trivs hos och tror på, välkommen hit.

Din roll

Teknikområde Landskap inom Norconsult är ett starkt och sammanhållet team med 35 medarbetare placerade i Malmö, Helsingborg, Växjö, Göteborg, Stockholm och Luleå. Vi har ett gott samarbete inom gruppen där vi stöttar och lär av varandra även när vi inte är med i samma projekt.

På Göteborgskontoret vill vi komplettera vårt landskapsteam med ytterligare gestaltnings- och 3D-kompetens för att kunna möta efterfrågan på alla roliga och utvecklande projekt. Hos oss på Norconsult får du arbeta med allt från tidiga utredningar, landskapsanalyser, gestaltningsskisser till detaljprojektering och framtagande av bygghandlingar. Projekten är i ett brett spektrum i allt från små innergårdar till stora offentliga miljöer såsom torg, skolor, kulturhistoriska miljöer och infrastruktur. Hos oss arbetar du tillsammans med andra landskapsarkitekter och landskapsingenjörer. Du får även möjlighet att arbeta nära andra konsultkategorier i tvärfackliga uppdrag som husarkitekter, planarkitekter, VA-ingenjörer, miljötekniker och vägingenjörer.

Din profil

Vi söker en gestaltande landskapsarkitekt, gärna med speciellt intresse för designprocessen och visualisering. Du har några års erfarenhet som landskapsarkitekt med god projekteringsvana och känner dig trygg i konsultens affär.

Vi ser att du är en social, engagerad och självständig person som inte är rädd att ta egna initiativ.

Vårt erbjudande

På Norconsult har vi som ambition att spegla det samhälle vi lever i, det gör oss till en samhällsbyggare med helhetssyn. Därför eftersträvar vi rekryteringar som leder till ökad mångfald - såväl inom bolaget som stort som i aktuellt team.

Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är 4600 medarbetare i koncernen och 870 medarbetare i Sverige utspridda på 32 kontor.  Att arbeta tillsammans med oss här på Norconsult innebär att du får vara med och forma företagets och din egen framtid då vi är ett 100 % medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

Bekanta dig gärna med din blivande chef:

https://www.linkedin.com/in/anna-thomsen-609021131/

Välkommen med din ansökan!

Contact

Profile picture of Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef - Landskapsarkitekt