Vacancies

Ex-jobb Trafikbuller, Team Trafik

Office location
Göteborg
Application deadline
10/15/2021
Type
Summer student
Type
Adviser

Vi är samhällsbyggare med helhetssyn och har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Team Trafik i Göteborg söker nu studenter som vill göra sitt exjobb hos dem. Exjobbet är en mycket viktig del av din utbildning och det vet vi. Under åren har vi träffat ett stort antal studenter och många av dem jobbar fortsatt hos oss idag. För oss är det en självklarhet att aktivt samarbeta mellan näringsliv och utbildning.Vi har lång erfarenhet av att jobba med bullerfrågor kopplade till trafi­ken. I våra uppdrag saknas det dock oftast uppföljning av den verkliga effekten av föreslagna bullerskyddsåtgärder. Därför kan ett potentiellt examensarbete vara att göra uppföljningar och mätningar av föreslagna åtgärder i färdigställda projekt. Nu söker vi dig som läser sista året på din utbildning inom Samhällsbyggnadsteknik, och vill göra ditt exjobb hos oss.Sista ansökningsdag: 2021-10-15Kontaktperson: Karin Gamberg

Contact

Profile picture of Karin Gamberg
Karin Gamberg
Teamchef Trafik