Vacancies

Erfaren inom hydraulisk modellering

Office location
Göteborg
Application deadline
6/1/2019
Type
Permanent
Type
Adviser

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till fungerande verklighet.

Till vårt fina kontor i Göteborg och vår trevliga och kompetenta grupp av VA-utredare och modellörer söker vi dig som vill vara med och fortsätta att bygga, förstärka och marknadsföra vår kompetens inom hydraulisk modellering.

VA-utrednings och modelleringsgruppen består idag av åtta personer men du arbetar tätt tillsammans med vår projekterings- och processgrupp inom VA-sektionen och med modellerande kollegor på våra kontor runt om i landet och på vårt norska moderbolag. Du kommer även att få arbeta med skickliga kollegor inom alla teknikområden i hela

Sverige. Marknadsområdet Vatten & Avlopp i Sverige består idag av ca. 110 medarbetare.

Kontoret i Göteborg ligger med bryggplats och utsikt över Göta Älv i expansiva Lindholmen.

Arbetsuppgifter
Inom gruppen arbetar vi främst med VA-utredningar och hydraulisk modellering. Våra kunder inom modellering ligger främst inom den kommunala och statliga sektorn och vi arbetar med projekt över hela landet. Projekten du marknadsför, uppdragsleder och arbetar i kan handla modellberäkningar av spill- och dricksvattensystem, åtgärdsplanering, skyfalls- och översvämningsproblematik, effekter av stigande hav, ytavrinning och grundvattenpåverkan, strömning i öppna vatten och mycket mer! De specifika arbetsuppgifterna beror på vem du är. Vi arbetar främst i programvara från MIKE by DHI, PCSWMM, ArcMap och Modflow.

Vi söker dig som:

 • Har relevant utbildning inom vatten, miljö och mark samt god skriv- och talförmåga på svenska
 • Har 5–10 års erfarenhet eller mer av branschen och av hydraulisk modellering
 • Har god kännedom om marknadsläge och följer med i den tekniska utvecklingen
 • Kan marknadsföra, uppdragsleda, driva och genomföra projekt inom hydraulisk modellering
 • Kan fungera som ett stöd för kollegor och medarbetare i projekt och frågor som rör hydraulisk modellering
 • Arbetar som uppdragsledare eller har en ambition att ta det steget.
 • Har djupa kunskaper inom ditt ämnesområde

  Som person är du engagerad, trivs med självständigt arbete och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att jobba med andra och att dela med dig av dina kunskaper. Vi värdesätter att du är van vid att jobba i projekt i nära samarbete med kollegor och kund samt har förmåga att ta egna initiativ.

  Som uppdragsledare brinner du för att hitta rätt lösningar på kundens problem, värdesätter öppen kommunikation och samordning och är lyhörd i din dialog med såväl kunder som medarbetar

Vi erbjuder dig:

 • En anställning i ett företag som till 100 % ägs av sina medarbetare
 • Spännande och intressanta projekt
 • Bra anställningsvillkor och goda karriärmöjligheter
 • Kompetensutveckling med bland annat studieresor i Europa.
 • Inspirerande arbetsmiljö med möjlighet att påverka
 • Våra värderingar som innebär att vi är kompetenta, engagerade, inkluderande och pålitliga. Detta präglar vårt arbetssätt internt och i alla våra möten med omvärlden.

Varmt välkommen med din ansökan. Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt.

Contact

Profile picture of Maria Aneljung
Maria Aneljung
Avdelingsleder Kontor