Vacancies

By-/arealplanlegger

Office location
Bodø
Application deadline
5/7/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Er du vår nye kreative By-/arealplanlegger som liker å jobbe med tverrfaglige oppgaver innenfor areal- og samfunnsplanlegging?

Ved avdeling for Samfunnsteknikk i Bodø søker vi etter en dyktig og omgjengelig medarbeider som kan være med på å styrke og videreutvikle planfaget ved vårt kontor.

Avdelingen består i dag av 24 ansatte innenfor fagdisiplinene vann- og avløp, miljø, samferdsel, oppmåling/drone, landskap og plan. Kontoret som helhet har ca. 80 medarbeidere som dekker alle fagfelt og som samarbeider i tverrfaglige oppdrag. Vi har en god blanding av yngre medarbeidere og personer med lang og bred erfaring. Vi holder til sentralt i Bodø sentrum i moderne lokaler.

Som vår nye By-/arealplanlegger vil du bli en del av vårt tverrfaglige rådgiverteam innen areal- og samfunnsplanlegging. Du vil ved ansettelse sortere under gruppe plan og landskap hvor vi pr. tiden er åtte personer- seks areal-/samfunnsplanleggere og to landskapsarkitekter.  

By- og arealplanlegging er i stadig utvikling og fokuset vårt i planleggingen er å sikre gode bærekraftige løsninger som hensyntar fremtidens utfordringer. Hos oss blir du en del av et team som er opptatt av å løse by- og arealplanlegging på en bærekraftig måte. Vi er involvert i en rekke prosjekter på alle plannivå innen offentlig og privat sektor i hele Nord-Norge. Det er kort vei til tverrfaglig kompetanse i Norconsult både lokalt og i samarbeid med våre miljøer i resten av landet.

Hovedoppgaver du vil få hos oss:

 • Oppdrags- og prosessledelse innenfor planoppgaver
 • Planfaglig arbeid fra overordnet planlegging, utrednings- og analysearbeid til detaljregulering
 • By- og stedsutvikling
 • Konseptutvikling/mulighetsstudier

For oss er det viktig at du:

 • Har høyere relevant utdanning
 • Har relevant erfaring/praksis
 • Har kjennskap til relevant lovverk og planprosesser
 • Har erfaring og kunnskap i bruk av digitale planleggings- og produksjonsverktøy innfor faget (eksempelvis GIS, Winmap, Novapoint, Focus, SketchUp, MS Office 365, InDesign). Kandidater med erfaring innenfor 3D-verktøy vil bli spesielt vurdert
 • Har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Har gode samarbeidsevner og evne til selvstendig arbeid
 • Er initiativrik, nytenkende og kreativ

Hos oss får du:

 • Arbeide med verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Varierte og utfordrende oppgaver med mulighet til å forme og utvikle egen arbeidsplass og arbeidsoppgaver
 • Stort fagnettverk
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, bedriftshytter mm.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Søknaden må være skrevet på et skandinavisk språk.

Ring oss gjerne for en prat.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Gøran Antonsen
Gøran Antonsen
Gruppeleder plan og landskap