Vacancies

Vil du være med å utvikle Norconsult sin satsing på Byggforvaltning?

Office location
Steinkjer, Trondheim
Application deadline
11/22/2019
Type
Permanent
Type
Adviser

Norconsult skal videreutvikle Byggforvaltning som markedsområde gjennom vår visjon:

 • Vi skal gjøre kundene til profesjonelle byggforvaltere, der verdier videreutvikles og kostnader reduseres
 • Vi skal gi kundene totaløkonomiske og tverrfaglig optimale løsninger, uten at dette går ut over miljø eller inneklima
 • Vi har fokus på eksisterende bygg, men skal i økende grad bidra til tilrettelegging for optimal byggforvaltning også i nybygg
   

Vi søker etter deg som har master/bachelor innen byggrelaterte fag, og fortrinnsvis kompetanse innen byggforvaltning/FDVU, bygningsfysikk og/eller næringstakst.

Stillingen vil være knyttet til vår avdeling Byggforvaltning og PA ved Steinkjer-kontoret, der vi er 11 medarbeidere på avdelingen, totalt 57 på kontoret. Mulighet for avtale om kontorsted Trondheim eller annen lokasjon i regionen.

Norconsult i Nord-Trøndelag har 87 medarbeidere fordelt på våre kontorer i Namsos, Steinkjer, Levanger, Verdal og Stjørdal. Vi er tverrfaglig og dekker de fleste fagområder innen rådgiving, prosjektering og styring av bygg- og anleggsprosjekter.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Tilstandsanalyser, vedlikeholdsplanlegging
 • Levetidsanalyser (LCA/LCC)
 • Rådgivning innen strategisk byggforvaltning og eiendomsledelse
 • Rådgivning/analyser innen enøk/passivhus/plusshus, klima og bærekraft
 • Rådgivning/analyser innen andre FDVU-relaterte problemstillinger, herunder bygningsfysikk
 • Kalkyler innen nybygg og renovering
 • Rådgiver innen BREEAM er aktuelt

For oss er det viktig at du:

 • Har master/bachelor innen relevante fagområder
 • Helst har noen års relevant erfaring
 • Er utadvendt og engasjert med sterkt kundefokus
 • Skriftlig formidlingsevne og faglig etterrettelighet
 • Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging
 • Har gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Hos oss får du:

 • Være en del av teamet som bygger opp fagområdet Byggforvaltning
 • Mulighet til å bli fagekspert innen Byggforvaltning på nasjonalt nivå
 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Moderne kontorfasiliteter i sentrum av Steinkjer, 2 min gange fra jernbane/buss.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Anders Overrein
Anders Overrein
Avdelingsleder Kontor