Vacancies

Vil du være med å løse fremtidige VVS-utfordringer i flerfaglige byggeprosjekt?

Office location
Levanger, Namsos, Steinkjer
Application deadline
5/31/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Innen VVS-faget har Norconsult kunnskap og vilje til å søke nye og spennende løsninger, og det legges spesielt vekt på bærekraft og fleksibilitet.

Norconsults kompetanse omfatter bl.a. fagene: Sanitærteknikk, varme, sprinkler, ventilasjon, klimateknikk, automasjon, industriventilasjon, prosessteknikk, industriell varmeteknikk, energiteknikk inkl. fjernvarme og ENØK, FDVU, kuldeteknikk og varmepumper. Vi har regelmessige fagarrangement der vi søker å utvikle våre medarbeidere, og egne fagportaler/ faggrupper med faglig ledelse. Vi ønsker også å ha fokus på utvikling på tvers av tradisjonelle faggrenser for å utvikle en helhetlig forståelse av bygg i prosjekterings-, ferdigstillings- og driftsfase.

Norconsults avdeling i Nord-Trøndelag har 82 medarbeidere og tilhører Region Midt (Møre og Romsdal og Trøndelag). Våre kontorer er lokalisert i Rørvik, Namsos, Steinkjer, Levanger, Verdal og Stjørdal. Vi er flerfaglige og dekker de fleste fagområder innen rådgiving, prosjektering og styring av bygg- og anleggsprosjekter.

Avdeling Tekniske systemer består av 15 medarbeidere fordelt på VVS og elektro, pr. i dag fordelt på kontorsted Namsos og Steinkjer. Vi leverer også ITB-tjenester. Vi har nylig opprettet kontor i Rørvik, og flytter i løpet av 2021 inn i nyoppførte lokaler sentralt på Moan i Levanger. Aktuelt arbeidssted vil vurderes ut fra den enkelte søkers preferanser.  

Dine arbeidsoppgaver vil være:

Ledelse, planlegging og prosjektering av/for VVS-fagene: sanitærinstallasjoner, varme- og kjøleinstallasjoner, sprinklerinstallasjoner, luftbehandling (ventilasjon/kjøl og evt. automatisering og inneklima/energiberegninger.

 • Modellering i BIM-verktøy

 • Kundekontakt og tilbudsforberedelser

 • Mulighet for flerfaglig oppdragsledelse

For oss er det viktig at du:

 • Er markeds- og kundeorientert

 • Behersker BIM-verktøy (fortrinnsvis REVIT) og ser nytte av disse i oppdragsgjennomføring

 • Er kreativ og engasjert, nysgjerrig på nye løsninger, liker å jobbe i team

 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø

 • Har en master/bachelor innen VVS-fag eller energi

 • Har god formidlingsevne, både skriftlig og muntlig

 • Fortrinnsvis har noen års erfaring som rådgiver eller entreprenør

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Gode løsninger for fleksibilitet i valg av arbeidssted

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Rune Olav Richardsen
Rune Olav Richardsen
Avdelingsleder Tekniske Systemer