Vacancies

Vi trenger flere Ingeniørgeologer til et stort og spennende fagmiljø

Office location
Haugesund, sand
Application deadline
5/10/2019
Type
Permanent
Type
Adviser

Norconsults kontor i Haugesund/Ryfylke er en del av et større tverrfaglig rådgivermiljø i selskapets Region Vest - som til sammen har ca. 300 medarbeidere. Haugesund/Ryfylkekontoret består av ca 30 medarbeidere innen byggeteknikk, byggeledelse, brannrådgivning, geofag, veg- og samferdselsplanlegg, kommunal- og miljøteknikk, planlegging/utredning og by-og tettstedsutvikling.Vi ønsker nå å styrke vår bemanning innen Ingeniørgeologi.

På grunn av økende oppdragsmengde har vi behov for å ansette en senior ingeniørgeolog, fortrinnsvis med noen års relevant erfaring. Vi er i dag 2 personer på avdelingen i Ryfylke, men jobber tett sammen med våre geo-avdelinger i hele Norconsults Region Vest. Dette gir oss et geomiljø med totalt nesten 20 ansatte ingeniørgeologer og geoteknikere. Vi også tilgang til georessurser i øvrige deler av Norconsult.

Geo-oppdragene våre innen fagfeltet ingeniørgeologi, omfatter blant annet tilstandsvurdering av eksisterende bergrom, bistand innen prosjektering bergsikring, prosjektering av byggegroper og skjæringer i berg, grunnundersøkelser samt ingeniørgeologisk bistand til anleggsbransjen. Vi utfører også skredfarevurderinger.

Arbeidsoppgaver vil bl.a. omfatte :

 • Prosjektledelse og kontakt mot kunder
 • Fagansvarlig ingeniørgeolog (RIG) i prosjekteringsoppdrag
 • Faglig oppfølging av yngre ingeniørgeologer
 • Utarbeide/vurdere anbudsgrunnlag og kontrakter for bergsikringsarbeider
 • Skredfarevurderinger
 • Uavhengig kontroll (PRO og UTF) og 3. partskontroll

For oss er det viktig at du:

 • Er sivilingeniør/MSc. med spesialisering innen ingeniørgeologi eller bergteknikk
 • Har relevant erfaring (ingeniørgeologisk og bergteknisk rådgivning og prosjektering/kontroll)
 • Har erfaring fra sprengningsteknisk og sikringsteknisk prosjektering
 • Kan gjøre skredfarevurderinger
 • Kan oppfølging av bygge-/anleggsplass
 • Har gode norskkunnskaper -- muntlig og skriftlig
 • Har førerkort (minimum klasse B -- personbil)
 • Evner å arbeide både selvstendig og i team
 • Evner å knytte kunderelasjoner
 • Er praktisk og løsningsorientert
 • Har et ønske om faglig og personlig utvikling i et rådgivermiljø

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med lokal forankring
 • Store faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre i spennende prosjekter sammen med dyktige medarbeidere
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns-, pensjons- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Har du spørsmål, kontakt avdelingsleder Jorunn Merete Rønnevik.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Jorunn Merete Rønnevik
Jorunn Merete Rønnevik
Avdelingsleder Kontor