Vacancies

Vi søker rådgiver med kompetanse innen naturressursforvaltning

Office location
Sandvika
Application deadline
2/26/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

På grunn av stort oppdragstilfang innen rådgivning og utredning  knyttet til naturressursfeltet, søker vi etter en ny medarbeider.

Norconsult er engasjert i en rekke plan- og utredningsprosjekter som kan gi virkninger for ulike naturressurser. Våre kunder er offentlige og private utbyggere, miljøforvaltningen og kommuner.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Konsekvensutredninger for tema naturressurs med vekt på jordbruk, utmarksressurser og skogressurser
 • Konsekvensutredninger for andre deltema som omtales i Statens vegvesens håndbok V712 om konsekvensutredninger
 • Utarbeidelse av matjordplaner, især knyttet til samferdselsprosjekter
 • Vurderinger knyttet til bærekraftige tiltak og løsninger med hensyn på jord og skogbruk vil også være viktig

Vi har imidlertid allerede solide fagressurser innen vannressurser og mineralressurser som inngår i teamet.

For oss er det viktig at du:

 • Har god innsikt i landbruksfaglige problemstillinger, særlig jordbruk 
 • Har relevant mastergrad
 • Har interesse for jordbruksfaglige spørsmål. Jordfaglig kompetanse er derfor en fordel
 • Liker å skrive og har god skriftlig framstillingsevne
 • Evner å jobbe strukturert og effektivt både alene og sammen med andre

I de store plan- og utbyggingsoppdragene vil du jobbe i team med spesialister på ulike delfag innen naturressurser. Du må derfor kunne samarbeide godt med andre innen dette feltet, både med teknisk personell og andre faggrupper.

Hos oss får du:

 • Et innovativt arbeidsmiljø som vektlegger faglig utvikling og bruk av moderne metoder og verktøy
 • Delta i tverrfaglige oppdrag som løser utfordrende plan- og utbyggingsprosjekter
 • Fast ansettelse med konkurransedyktige betingelser
 • Ansettelse i en avdeling med 30 engasjerte medarbeidere med natur- og samfunnsfaglig bakgrunn

Er du kompetent, og ansvarsbevisst kan det være aktuelt å tildele deg rollen som fagansvarlig for naturressursfeltet i Norconsult. Som fagansvarlig må du også kunne organisere og koordinere andres arbeid, dele kunnskap, jobbe med videreutvikling av våre tjenester og være faglig oppdatert til enhver tid.

Ønsket oppstart er så tidlig som mulig vinter/vår 2021.

Stillingen kan tidvis innebære en del feltarbeid/befaringer og møter knyttet til oppdrag i ulike deler av landet, og det er en forutsetning at du har førerkort klasse B.

Arbeidssted er fortrinnsvis Sandvika, men andre av Norconsults kontorsteder kan også være aktuelle. Se Norconsult.no for oversikt over kontorsteder.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 400 medarbeidere som er stasjonert på 113 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Leif Simonsen
Leif Simonsen
Gruppeleder/Naturforvalter