Vacancies

Vi søker rådgiver innen CFD og strømningsteknikk

Office location
Sandvika
Application deadline
12/5/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Norconsults avdeling CFD og strømningsteknikk har i dag syv medarbeidere hvorav fire arbeider innenfor CFD-analyser, og vi skal nå øke vår bemanning.

Hovedfokus for stillingen vil være praktisk bruk av CFD for å løse problemstillinger innen et bredt spenn av fagområder. Typiske oppgaver inkluderer vindsimuleringer (broer, bymiljøer og flyplasser), brann og eksplosjoner, ventilasjon (bygninger, tunneler og fjellanlegg), vannkraft og VA-anlegg, strømninger i elver og fjorder, akvakultur, spredninga av ulike utslipp i luft og vann, produktutvikling m.m.

Gruppens prosjekter fordeler seg på både større flerfaglige Norconsult-prosjekter og separate oppdrag direkte mot egne kunder. Personen som søkes må i tillegg til gode tekniske og faglige kunnskaper ha evne til selvstendig kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med prosjektoppfølging og salg.

Det søkes i utgangspunkt etter en person med mastergrad innen et i denne sammenhengen relevant fagfelt, samt gode akademiske kunnskaper innen strømningsteknikk og termodynamikk. Det er ønskelig med noen års erfaring innen anvendte CFD-analyser, men nyutdannede vil også kunne komme i betraktning.

Det er et absolutt krav å beherske norsk flytende (evt. annet skandinavisk språk), samt å ha gode ferdigheter innen engelsk, både skriftlig og muntlig.

Gruppens hovedverktøy er ANSYS CFX og ANSYS Fluent. For meshing benyttes ANSYS Meshing, Fluent Meshing og ICEM. Personer med relevant erfaring innen annen CFD-programvare (f.eks. OpenFOAM, Star-CCM+, Flow-3D) oppfordres også til å søke. Kunnskap innen 3D-modellering med ulike programvarer og formater er et stort pluss (SpaceClaim, 3D AutoCAD, Revit, Autodesk Inventor og liknende).

I tillegg til CFD vil arbeidet, ut fra seksjonens behov, også i perioder inkludere andre typer beregninger og analyser. Annet verktøy som benyttes inkluderer IDA tunnel (1D tunnelsimulering), MATLAB, Python, Excel, diverse DAK-verktøy, samt penn og papir.

Hvis du er den rette personen kan vi tilby spennende, interessante og utviklende oppgaver.

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Norconsult? Få med deg serien «Rådgiverne» der vi gir deg et unikt innblikk i vår arbeidshverdag her: https://www.norconsult.no/radgiverne/

Vil du vite mer om hvilke muligheter du med noen års erfaring har i Norconsult? Les her: https://www.norconsult.no/jobb-og-karriere/heads-for-tomorrow---professional/

Hos oss får du:

  • spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

  • verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

  • sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

  • fleksibel arbeidstid

  • overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

  • mulighet for eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

  • konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

  • divisjonsturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Det bes om at søknaden redegjør på en oversiktlig måte for relevant erfaring og din egen rolle i dette arbeidet.

I søknaden ønsker vi at du forteller om din erfaring innen CFD og bruk av denne typen programvare, hvor stor andel av arbeidstiden som inkluderer bruk av denne programvaren, litt utdypende om typer prosjekter/ oppgaver du har utført ved bruk CFD-programvare, etc.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.


Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contacts

Profile picture of Bård Venås
Bård Venås
Fagekspert
Profile picture of Jens William Bjerkelund
Jens William Bjerkelund
Avdelingsleder CFD og strømningsteknikk