Vacancies

Vi søker nyutdannet ingeniør/sivilingeniør VA

Office location
Askim, Grålum, Ski
Application deadline
11/7/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Norconsult AS har et ledende miljø innen VA i Norge, og firmaet dekker alle tjenester og fag innenfor dette markedsområdet i alle planfaser.

Norconsult sine kontorer i Askim, Sarpsborg og Ski har til sammen 41 medarbeidere som dekker fagområdene bygg og eiendom, vei og VA.

VA-gruppen består i dag av 10 medarbeidere som jobber fulltid med vann- og avløp. Vi arbeider tett opp imot de andre gruppene på kontoret og i selskapet for øvrig.

Som ansatt i Norconsult vil du raskt inngå et sterkt tverrfaglig team innenfor VA, hvor kompetanse, trivsel og arbeidsglede står i fokus med spennende prosjekter både lokalt og over hele landet.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Forprosjekt, hovedplaner og VA-rammeplaner

 • Prosjektering av ledningsanlegg for VA og øvrig infrastrukturovervannshåndtering

 • Deltakelse i tverrfaglige prosjekter og bidra til bærekraftige løsninger. 

 • Planlegging innen overvann og vannmiljø

 • Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser

 • Oppdrags- og prosjektledelse

 • Oppfølging i anleggsfasen

 • Tilbudsarbeid

For oss er det viktig at du:

 • Har gode evner og interesse innen VA-faget

 • Er utadvendt og omgjengelig og som liker å arbeide i team

 • Har noe erfaring med verktøy for analyse, dimensjonering og DAKAutoCad/BIM

 • Har gode samarbeidsevner og trives med å arbeide i team

 • Har fokus på å bygge relasjoner, både internt og eksternt

 • Er flink til å formulere deg muntlig og skriftlig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. 

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Osl

Contact

Profile picture of Asle Gudim
Asle Gudim
Direktør Region Sør-Øst | Kontorleder