Vacancies

Vi søker medarbeidere innen prosjektstyring/prosjektutvikling

Office location
Narvik
Application deadline
5/7/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Kan du tenke deg å arbeide ved Norconsults kontor i Narvik og være med å utvikle og bygge ut Nord-Norge?

Vi har nå behov for flere dyktige medarbeidere til vårt team og kontor i Narvik. Høres dette interessant ut for deg? Liker du utfordringer? Har du utdannelse på bachelor- eller masternivå innenfor ingeniørfag, arkitektur, samfunnsplanlegging eller andre aktuelle fagområder? Har du minimum 5 års relevant erfaring? Da kan du være den personen vi søker.

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland og har en årlig omsetning på vel 6 milliarder kroner. Norconsult er 100% ansatteid.

Narvik-kontoret har gjennom 20 år levert spesialkompetanse relatert til rådgivning både i tidlige prosjektutviklingsfaser og utbyggingsfaser. Herunder definere utfordringer, foreta rammeavklaringer, planavklaringer, markedsvurderinger, prosjektmodellering, tekniske kostnadskalkyler samt økonomiske lønnsomhetsvurderinger/analyser. Alt dette for at våre kunder skal ha et best mulig grunnlag for å kunne fatte riktige beslutninger vedrørende realisering av prosjekt/løsninger.

Der beslutning blir tatt om realisering av et utbyggingsprosjekt (stort eller lite), blir Narvik-kontoret ofte forespurt av kunden om å følge opp gjennom å påta seg ledende roller i gjennomføringsfasen. Alt etter kundens ønske påtar vi oss her oppgaver innen videre prosjektutvikling og rådgivning, prosjektledelse, byggherreombud, ansvarlig søker, SHA-ledelse, byggeledelse m.m. De siste år har vi hatt en overvekt av private oppdragsgivere.

Ved behov skreddersyr vi prosjektteam og henter inn nødvendig spissfaglig kompetanse blant Norconsults mer enn 4600 ansatte rundt om i Norge og i utlandet. Er ikke dette tilstrekkelig, har vi utstrakt samarbeid med en rekke andre eksterne fagmiljøer. 

Hos oss får du:

  • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

  • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

  • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

  • Fleksibel arbeidstid

  • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

  • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

  • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

  • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål, karakterutskrift og evt. attester sendes via elektroniske søknadsskjema på våre internettsider, men ring oss gjerne for en prat også.

Tiltredelse etter avtale.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Se mer om Norconsult her: http://www.norconsult.no/

Contact

Profile picture of Marius Mürer
Marius Mürer
Kontorleder