Vacancies

Vi søker erfaren naturforvalter/økolog

Office location
Sandvika
Application deadline
2/25/2021
Type
Permanent
Type
Other

På grunn av stort oppdragstilfang søker vi en erfaren naturforvatler/økolog.

Rollen som fagansvarlig for naturmangfold innebærer bl.a. ansvar for koordinering av feltarbeid og før- og etterundersøkelser, utarbeidelse av konsekvensutredninger og utstrakt samarbeid med tekniske planleggere for å anvende tiltakshierarkiet til å minimere miljøpåvirkning gjennom avbøtende og kompenserende tiltak.

Du vil få fast ansettelse i avdeling Energi - Miljø ved kontoret i Sandvika. Avdelingen har 30 fast ansatte og utfører oppdrag innen et bredt spekter av natur- og miljørelaterte prosjekter. Viktige arbeidsoppgaver er konsekvensutredninger av plan- og utbyggingsprosjekter, hovedsakelig innen veg og jernbane og energi, og miljørådgivning ved detaljplanlegging og anleggsgjennomføring.

Avdelingen har som målsetning å utvikle medarbeidere med bred forståelse, ikke bare av eget fagfelt, men også av planfaglige utfordringer, tillatelsesprosesser og tekniske muligheter og begrensinger i forbindelse med anleggsgjennomføring. I tillegg gjennomfører vi rene kartleggings- og utredningsprosjekter for statlige myndigheter innen både vilt og fisk, vegetasjon og naturtyper og vannforvaltning. Avdelingen er langt fremme på bruk av geografiske informasjonssystemer.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Bekle rollen som Fagansvarlig naturmangfold i utredninger og tverrfaglig prosjektering
 • Utarbeide konsekvensutredninger, fagrapporter og anbudsdokumenter
 • Koordinering og gjennomføring av naturfaglig feltarbeid
 • Oppfølging av miljøkrav og tiltak i anleggsfasen
 • Bidra til at Norconsults planløsninger blir bærekraftige og miljøvennlige

For oss er det viktig at du:

 • Har solid naturfaglig kompetanse og grunnleggende kunnskaper i terrestrisk feltbiologi. Gode kunnskaper innen ornitologi er ønskelig
 • Har grunnleggende anleggsteknisk forståelse
 • Har gode kunnskaper om miljøvirkninger og metodisk tilnærming til konskvensutredninger
 • Har gode samarbeidsevner med vilje til å både dele med andre og lære
 • Har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Hos oss får du:

 • Innpass i et sterkt, sultent og engasjert fagmiljø
 • Mulighet til å bidra i de virkelig store prosjektene  
 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:
Søknadsbrev med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider.Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Torgeir Isdahl
Torgeir Isdahl
Gruppeleder