Vacancies

Vi søker Arkitekt!

Office location
Steinkjer
Application deadline
1/31/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Norconsult-konsernet har på kort tid blitt et av landets største arkitektmiljøer med over 400 arkitekter. Vi er overbeviste om at estetiske verdier, bærekraft, varighet, funksjonalitet og design er nøkkelord for fremtiden. Norconsults har et spennende fagmiljø innen landskapsarkitektur, arkitektur og plan. 

På Steinkjer består vår avdeling av totalt 3 arkitekter, 3 landskapsarkitekter og 2 planleggere.

Vi jobber hver dag med å finne helhetlige og bærekraftige løsninger for våre omgivelser. Norconsult skal være kjent for å utvikle de beste tverrfaglige løsningene i et helhetsperspektiv som også inkluderer design og estetikk. Dette gjør vi i samarbeid med et stort og tverrfaglig miljø i Norconsult. På grunn av økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke kapasiteten med erfarne fagfolk som kan bidra med faglig innsikt og engasjement og det er behov for å øke kapasiteten ved Steinkjerkontoret med ytterligere en arkitekt!

Av arkitektoppdrag kan nevnes små og store prosjekter innen bolig- og næringsbygg, samt by- og tettstedsutvikling. Innenfor landskapsarkitektur har vi flere store park- og byromsprosjekter i tillegg til skolegårder, barnehager og omsorgsboliger. Sammen med arealplanleggerne kan vi tilby en interessant utfordring for en kandidat som liker å jobbe i et tverrfaglig team. Vi har et godt miljø både faglig og sosialt med medarbeidere som trives og utgjør et stabilt kollegium.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Mulighetsstudier, skisseprosjekter og forprosjekter
 • Detaljprosjektering og byggeoppfølging
 • Oppdragsledelse og fagansvar

For oss er det viktig at du:

 • Er markeds- og kundeorientert, med et godt kontaktnettverk
 • Har erfaring fra arbeid med tverrfaglige prosjekter, gjerne fra rådgivende virksomhet
 • Er kreativ og engasjert
 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø
 • Har en master i arkitektur
 • Behersker tegneprogram
 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, utleiehytter m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 400 medarbeidere som er stasjonert på 113 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contacts

Profile picture of Julie Grønnesby Heir
Julie Grønnesby Heir
Arkitekt mNAL seniorrådgiver
Ragnhild Hildrum Olsen
Seniorrådgiver
Profile picture of Siri Alette Aurstad
Siri Alette Aurstad
Avdelingsleder Plan, arkitektur og landskap