Vacancies

Vannprøvetaker - feltarbeider vann

Office location
Sandvika
Application deadline
2/20/2020
Type
Temporary
Type
Adviser

Vi søker etter en til to studenter/deltidsansatte som kan gjennomføre vannprøvetakning i elver og innsjøer i vannområder på Østlandet fra våren og ut 2020. Videreføring kan være aktuelt etter oppdragstilgang.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet består i å samle inn vannprøver i henhold til et fastsatt prøvetakingsprogram, for så å levere prøvene til laboratoriet i Oslo-området. Hoveddelen av jobben kan normalt gjøres i løpet av en lang dag, eller to kortere. Arbeidet må i hovedsak utføres fra (søndag) mandag til onsdag pga innleveringstider til laboratoriet. Arbeidsomfanget er i utgangspunktet 2-3 dager i måneden. Du må ha tilgang til bil for å utføre jobben. Opplæring vil bli gitt. Flere detaljer om oppgavene gis på forespørsel.

For oss er det viktig at du:

  • Har god evne til selvstendig arbeid
  • Er pliktoppfyllende og nøyaktig
  • Kan utføre feltarbeid ute i naturen til alle årstider
  • Har førerkort klasse B
  • Gjerne har en miljøfaglig bakgrunn

De som får jobb vil bli deltidsansatt hos Norconsult med de rettigheter og plikter som gjelder. Timelønn etter avtale. Reise dekkes etter statens regulativ (km og kostgodtgjørelse).

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 200 medarbeidere som er stasjonert på 135 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Annlaug Meland
Rådgiver