Vacancies

Sivilingeniør/ingeniør VA ved Norconsults kontor i Kirkenes/Vadsø

Office location
Kirkenes, Vadsø
Application deadline
5/7/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Vi ønsker å etablere et tilbud innen VA-rådgivning i Øst-Finnmark, og søker med dette etter ny medarbeider, fortrinnsvis med erfaring innen prosjektering og bygging av VA-anlegg.

Norconsults kontorer i Kirkenes og Vadsø utgjør et veletablert og solid tverrfaglig miljø i positiv vekst. Vi tilbyr et meget godt arbeidsmiljø med kontorer i sentrum av Kirkenes og Vadsø. Vi løser store og små tverrfaglige oppdrag innenfor et stort geografisk område, og vi har stor faglig tyngde innenfor alle våre fagområder.

Som medarbeider i Norconsult vil du bli en del av vårt solide faglige nasjonale nettverk innen VA-teknikk, der vi utveksler faglig kunnskap, arbeidsmetoder og verktøy på tvers av kontorer innad i organisasjonen. Som kompetansedelingstiltak arrangeres det blant annet fagseminarer og videokonferanser om utvalgte temaer.

Vi har svært varierte oppgaver, og gode karrieremuligheter både innen fag og ledelse.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Forprosjekt, hovedplaner og VA-rammeplaner

 • Målinger i felt og modellering

 • Planlegging av VA-behandlingsanlegg

 • Planlegging av ledningsanlegg for VA og øvrig infrastruktur

 • Planlegging innen overvann og vannmiljø

 • Oppdrags- og prosjektledelse

 • Oppfølging på byggeplass

 • Tilbudsarbeid

For oss er det viktig at du:

 • Er sivilingeniør/ingeniør med relevant erfaring med prosjektering av VA-anlegg

 • Har rådgiver og/eller entreprenørerfaring

 • Har erfaring i bruk av tradisjonelle prosjekterings- og DAK verktøy

 • Har god muntlig og skriftlig formuleringsevne

 • Har gode evner og interesse for fagområdet

 • Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging

 • Er kreativ og løsningsfokusert

Hos oss får du:

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Spennende prosjekter med store faglige utfordringer i sterke og brede fagmiljø

 • Miljøbevisst samfunnsplanlegging

 • Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø

 • Yngres råd, fadderordning og kompetanseutvikling

 • Studieturer, ulike sosiale arrangementer, bedriftshytter mm.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo

Contact

Profile picture of Åge Ingemar Antonsen
Åge Ingemar Antonsen
Kontorleder