Vacancies

Sivilingeniør/Ingeniør bygg og anleggsteknikk innen tunneler og fjellanlegg

Office location
Sandvika
Application deadline
11/7/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Vårt kontor i Sandvika har behov for sivilingeniører/ingeniører innen anleggsteknikk og byggeteknisk prosjektering av tunneler og fjellanlegg. Norconsult har et sterkt og bredt fagmiljø innen anleggsteknikk og konstruksjoner for samferdsel og har mange spennende store prosjekter.

Tunneler og Fjellanleggsavdelingen består av 30 personer og er en del av Bygg -og anleggsdivisjonen i Sandvika. Avdelingen arbeider i hovedsak med ledelse i store samferdselsoppdrag. Vi arbeider også med konstruksjonsteknikk, anleggsteknikk og tverrfaglig prosjektering av tunnel- og betongkonstruksjoner og infrastrukturen i tunneler og fjellanlegg.

Avdelingen er i dag sentral i ledelse av flere store samferdselsoppdrag i Norge. Vi jobber også sammen med entreprenører på flere store totalentrepriser.

Vi prosjekterer i stor grad tegningsløst i våre oppdrag i 3D og BIM.

Vi jobber i dag bla. med flere meget store spennende prosjekter slik som Rogfast, E18 Sandvika, E39 Rogfast, Forbifart Stockholm, Ulriken jernbane og IC-Drammen med tunneler og Drammen stasjon.

Vi arbeider også tett sammen med andre fagdivisjoner om både små og store oppdrag i Norge og i utlandet. 

Avdelingen har prosjektlederrollen eller disiplinlederansvaret i flere store tverrfaglige samferdselsprosjekter. Sentrale fagområder er betongkonstruksjoner, faseplaner, anleggsteknikk, sprengningsplaner og tverrfaglig prosjektering.

Dine arbeidsoppgaver vil kunne være:

 • Faglig og tverrfaglig ledelse av store samferdselsprosjekter 

 • Betongkonstruksjoner i tunneler og fjellanlegg

 • Anleggsteknikk i store samferdselsprosjekter

 • Prosjektering av tverrfaglig infrastruktur

 • Prosjektering av bygg og anleggskonstruksjoner

 • Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag til entreprenører

 • Prosjektering og oppfølging med entreprenører

 • Oppfølging mot byggeplass

 • Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere

 • Oppfølging på byggeplass

For oss er det viktig at du:

 • Er sivilingeniør/ingeniør med relevant erfaring innen bygg- og anleggsteknikk.

 • Gjerne har erfaring fra byggherrer, rådgivende ingeniørvirksomhet eller entreprenørvirksomhet.

 • Nyutdannede kan også søke

 • Er utadvendt, omgjengelig og liker å arbeide i team

 • Har noe kompetanse og gjerne erfaring fra BIM og 3D

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på ca. 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Jens Petter Henriksen
Jens Petter Henriksen
Avdelingssleder