Vacancies

Sivilingeniør/Ingeniør – Vannkraft Bygg/Vassdragsteknikk/Hydrologi/Maskin

Office location
Trondheim
Application deadline
12/16/2018
Type
Permanent
Type
Adviser

Til vårt vannkraftmiljø i Midt-Norge søker vi ingeniører / sivilingeniører innen planlegging og prosjektering av dam og vassdragsanlegg, samt hydraulikk/hydrologi og maskinteknikk.

Faglig står hver ansatt på de ulike kontorene i nær kontakt og samarbeid med øvrige fagpersoner og divisjoner, spesielt mot hovedkontoret i Sandvika. Vi er tilsluttet divisjon Energi som utgjør landets sterkeste tverrfaglige fagmiljø med over 150 medarbeidere bredt rettet mot energisektoren. Vi utfører planlegging, prosjektering og byggekontroll ved nybygging og rehabilitering av dammer og vannkraftverk i Norge og i utlandet.

Tenker du på langsiktig utvikling og spesialisering innen et/flere av fagene nevnt foran, og ønsker å bli del av vårt fagmiljø, kan du være den rette for oss.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Prosjektering av kraftstasjoner, med tilhørende infrastruktur og komponenter
 • Prosjektering med fokus på BIM/3D
 • Revurdering og rehabilitering av betong- og fyllingsdammer
 • Revurdering og rehabilitering av tappe- og stengeorganer
 • Flomberegninger / dambruddsbølgeberegninger / hydraulikk / CFD-beregninger
 • Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og evt. byggeledelse

For oss er det viktig at du:

 • Har MSc. / evt. BSc. med relevant praksis
 • Har gode fremstillingsevner på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Har gode samarbeidsevner samt evne til selvstendig problemløsning

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søkner som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contacts

Profile picture of Anders Søreide
Anders Søreide
Seksjonsleder Dam og Vassdrag
Profile picture of Egil Andreas Vartdal
Egil Andreas Vartdal
Rådgiver