Vacancies

Senior sikkerhetsrådgiver - Sandvika

Office location
Sandvika
Application deadline
8/20/2021
Type
Permanent
Type
Senior Adviser

Vår sikkerhetsavdeling vokser stadig og vi er på jakt etter flinke folk som kan styrke vårt team ytterligere. God sikkerhet er helt sentralt for å skape tillit til IT-systemer og digitalisering - og det trenger vi flere dyktige kolleger til å sørge for!


Vi søker etter deg med en del erfaring, og vi ser for oss at du har bakgrunn og kompetanse innenfor flere ulike områder innen strategisk og operativ sikkerhet:

 • Styringssystemer og standarder for informasjonssikkerhet, risikostyring, kontinuitet, og internkontroll (ISO 2700x, ISO 9001, COBIT, CIS ol.)

 • Governance, Risk and Compliance (GRC)

 • Sikkerhetsledelse/Informasjonssikkerhetsledelse

 • IT revisjon / internkontroll

 • Bransjespesifikke lovverk, samt etterlevelse av regulatoriske rammeverk for informasjonshåndtering, personvern/GDPR, datalagring og sikkerhet

 • Risiko og sårbarhetsanalyser

 • Ledelse/gjennomføring av sikkerhetsrelaterte prosjekter

 • Informasjons- og sikkerhetsarkitektur, og prinsipper

 • Skysikkerhet

På sikkerhetsområdet yter vi bistand til kunder både i offentlig og privat sektor og du vil kunne delta i varierte og spennende oppdrag både som selvstendig konsulent og i team. Vår sikkerhetsavdeling dekker også viktige oppgaver internt i Norconsult konsernet, bl.a. CISO og sikkerhetsledelse.


Vi tar vår kompetanse på alvor, og fokuserer på faglig utvikling. Sammen med hver enkelt ansatt utarbeider vi en plan for kompetanseheving innen relevant fagområde, hvor fagplanen kan inkludere kurs, sertifiseringer, konferanser, fagsamlinger og lignende aktiviteter. Vi jobber også kontinuerlig med å bygge og forvalte våre interne fagnettverk, slik at du alltid vil ha dyktige og hjelpsomme kolleger å spille på.

Hos oss får du:

 • Et teknologisk ledende arbeidsmiljø med svært kompetente medarbeidere

 • Varierte, utfordrende og innflytelsesrike arbeidsoppgaver hos spennende kunder

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av oranisasjon og geografi

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Ordning for overskuddsdeling der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Konkurransedyktige betingelser og svært gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, firmahytter m.m.

For oss er det viktig at du:

 • Har høyere relevant utdanning

 • Flere års erfaring med IT-sikkerhetsrelatert arbeid

 • Kan sikkerhetsklareres i Norge

 • Er samarbeidsvillig og har gode mellommenneskelige egenskaper

 • Har sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

Innsendelse av søknad: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult Informasjonssystemer AS er et heleid datterselskap av Norconsult og er et av Norges ledende programvare- og IT-konsulenthus med 270 ansatte fordelt på kontorer bl.a. i Sandvika, Trondheim, Bergen og Stockholm. Vi har betydelig virksomhet knyttet til leveranse av konsulenttjenester innen IT-sikkerhet, ITprosjektledelse, rådgivning, arkitektur, systemutvikling, systemintegrasjon, maskinlæring og AI innen alle bransjer.
Bli bedre kjent med oss: https://www.nois.no/produkter/IT-tjenester/

NoIS er organisert som divisjon Digitalisering og er et datterselskap av Norconsult, Norges største rådgiverbedrift. Norconsult sine tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Eskil Elness
Eskil Elness
Gruppeleder