Vacancies

Senior rådgiver Asset Management & Vedlikehold fornybar energi og industri

Office location
Sandvika
Application deadline
8/25/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og prosjektering for kunder innen kraftproduksjon- og overføring. Våre kunder er kraftselskap, kommuner, entreprenører og leverandører.

Vi søker etter en senior rådgiver Asset Management og vedlikehold innen fornybar energi og industri. Stillingen vil være tilknyttet Maskinavdelingen i Norconsult. Avdelingen har i underkant av femti ansatte og leverer et bredt spekter av maskintekniske tjenester til kunder over hele verden.

Asset management og vedlikehold er et satsingsområde for Norconsult.  Vi jobber blant annet med utvikling av nye systemer for tilstandsovervåkning og prediktivt vedlikehold. Kandidaten vi søker vil bli sentral i utviklingen av våre tjenester knyttet til rådgiving, analyser og kursing innen dette fagområdet.

Arbeidssted vil være Kjørbo i Sandvika.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Utførende på tjenester innen Asset Management og Vedlikehold

 • Implementering av vedlikeholdssystemer

 • Kurs- og foredragsholder

 • Forretningsutvikling knyttet til fagområdet  

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

For oss er det viktig at du:

 • Relevant erfaring (dette må beskrives i søknaden)

 • Kompetanse på relevante standarder og metoder (ISO55000, RCM etc)

 • Sivilingeniør/MSc med mer enn 5 års erfaring

 • Er markeds- og kundeorientert

 • God fremstillingsevne både på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

 • Gode samarbeidsevner og evne til å formidle kunnskap til andre

 • Evne til å arbeide selvstendig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.


Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Halvor Haugsvold
Halvor Haugsvold
Avdelingsleder Hovedkontor