Vacancies

Vi søker prosjektledere til fornybar energi og industri

Office location
Flekke, Sandvika
Application deadline
2/5/2023
Type
Permanent
Type
Project Manager

Norconsult Project Execution (PEX) er en enhet i Norconsult som gjennomfører teknisk komplekse prosjekter innen fornybar energi og industri. Fagmiljøet er tett knyttet til Norconsults tverrfaglige rådgiver- og prosjekteringsmiljø innen fornybar energi og industri.

PEX tilbyr et bredt spekter av tjenester rettet mot fysiske prosjekter, fra utarbeidelse av tidligfasestudier og gjennomføringsstrategier til prosjekt- og kontraktstyring på vegne av byggherre. Vi har en etablert og velutprøvd metodikk for prosjektgjennomføring og systematisk ferdigstillelse basert på en heldigital gjennomføringsmodell der all informasjon er tilgjengelig i samme system i hele prosjektperioden.

   

Vi er i dag engasjert i prosjekter innen blant annet vannkraft, kraftoverføring, hydrogenproduksjon og landbasert lakseoppdrett.

Det er stor etterspørsel etter våre tjenester og vi søker nå prosjektledere som vil bli en del av vårt fagmiljø med base i Sandvika eller Flekke i Sunnfjord. Vi er på jakt etter deg som har et stort engasjement for det grønne skiftet og har de personlige egenskapene som trengs for å påta deg ansvarsfulle oppgaver innenfor prosjektgjennomføring. Som del av denne satsningen vil du få en viktig rolle i oppbygningen av miljøet og videreutviklingen av vår prosjektmodell.  

Arbeidsoppgaver og rolle vil tilpasses kompetanse og erfaring.

Dette er en åpen stillingsannonse og søknader vil behandles fortløpende.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Tidligfasestudier og rådgiving knyttet til prosjektgjennomføring

 • Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og kontraktstyring i teknisk komplekse prosjekter

 • Gjennomføring av teknisk komplekse prosjekter i ulike konstellasjoner som EPCM, byggherrestyrte prosjekter eller i totalentrepriser

 • Anskaffelse og risikostyring i prosjekter

 • Tett samarbeid med byggherrer og prosjektpartnere som leverandører og entreprenører

 • Utvikling av prosjektmetodikk og tjenester

 • Markedsarbeid etter behov

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

En ideell kandidat har:

 • Relevant mastergrad, fortrinnsvis sivilingeniør

 • Relevant erfaring, inkludert kunnskap om sentrale metoder og virkemidler og kan vise til konkrete bidrag til vellykkede prosjekter. Sertifisert prosjektlederkompetanse vil være positivt

 • Erfaring med sentrale entrepriseformer og kontraktstandarder

 • Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, inkludert meget gode fremstillingsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

 • Tillitsbyggende, systematisk, ryddig og etterrettelig arbeidsmetodikk

Hos oss får du:

 • Stor autonomi og muligheten til å få en viktig rolle i oppbygningen av et nytt, spennende miljø

 • Direkte påvirkning på samfunnsviktige prosjekter

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et medarbeider-eid rådgiverselskap, og våre 5 600 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

Contact

Halvor Haugsvold
Avdelingsleder Hovedkontor