Vacancies

Projektledare El

Office location
Skellefteå
Application deadline
2/19/2023
Type
Permanent
Type
Adviser

Vill du vara med i Norconsults lyckade satsning inom elteknik och projektledning i Norr? Just nu bygger vi på våra team i Västerbotten för att kunna leda och genomföra alla spännande projekt vi har. Vårt lyckade arbetssätt bygger på kreativitet och samarbete.

Din roll

På Norconsult inom sektion Kraftsystem arbetar vi med utformning av elanläggningar för produktion, transmission och distribution. Norconsults elkraftgrupp i Norr arbetar idag främst med elanläggningar för vattenkraft, industri och gruvor. Vi agerar tekniskt stöd, utför förstudier, projekteringar och byggkontroller samt projektleder anläggningsprojekt. Våra kunder är oftast nätägare, produktionsbolag, industrier, gruvbolag och entreprenadföretag.

Din profil

Just nu söker vi personal till kontoret i Skellefteå och Umeå. Har du minst 3 års erfarenhet inom projektledning av anläggningsprojekt, att arbeta med elkraftteknik eller automation så är du varmt välkommen med din ansökan.

Vårt erbjudande

På Norconsult har vi som ambition att spegla det samhälle vi lever i, mångfald och inkludering är fundamentalt för vilka vi är, och för att vi ska vara framgångsrika som företag.Vi strävar efter att ha en inkluderande kultur, där våra medarbetare känner sig respekterade, värdesatta och delaktiga oavsett vilka de är, hur de väljer att tro eller var de kommer ifrån.

Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är 5600 medarbetare i koncernen och 1100 medarbetare i Sverige utspridda på 38 kontor.  Med engagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser inom bolaget hållbara lösningar för våra kunder.

Bekanta dig med din blivande chef:

https://www.linkedin.com/in/dennis-vikner-4a2781b2/

Välkommen med din ansökan

Contact

Profile picture of Dennis Vikner
Dennis Vikner
Gruppledare Elteknik & Projektledning