Vacancies

Geotekniker

Office location
Göteborg, Malmö, Piteå, Stockholm
Application deadline
12/16/2022
Type
Permanent
Type
Adviser

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Teknikområdet Geoteknik på Norconsult har en mycket stark ställning på den svenska marknaden. Och nu vill vi bli ännu fler.

Din roll

Som geotekniker jobbar du inom teknikområde geoteknik på Norconsult med alla sorters geotekniska frågeställningar och utmaningar. Här kan du jobba med samhällsbyggnadsfrågor i tidiga skeden som tex detaljplaneskede med stabilitetsutredningar, högvattenskydd och erosionsskydd i tillståndsprocesser eller rådgivning om byggbarhet. Projekten kan även vara infrastrukturprojekt inom väg, järnväg, VA-teknik eller kraftsystem. Vill du jobba mer med utförandeskeden så kan du hos oss arbeta med geokonstruktioner och grundläggning i projekterings- och byggskede. Vi jobbar alltid i team av geotekniker och oftast multidisciplinär inom företaget eller med externa partner.

Vi geotekniker i svenska Norconsult har tätt tekniskt utbyte med våra kollegor i Norge. Här kan du jobba med AI för utvärdering av borrdata eller automatiserade beräkningar för ett effektivare arbetssätt.

Din profil

Du är civilingenjör eller teknisk doktor med några års erfarenhet inom geoteknik eller anläggningsbranschen. Erfarenhet från geokonstruktioner är meriterande. Ett intresse för utveckling i grupp och inom teknikområde förutsätter vi.

Vårt erbjudande

På Norconsult har vi som ambition att spegla det samhälle vi lever i, det gör oss till en samhällsbyggare med helhetssyn. Därför eftersträvar vi rekryteringar som leder till ökad mångfald - såväl inom bolaget som stort som i aktuellt team.

Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är 5500 medarbetare i koncernen och 1080 medarbetare i Sverige utspridda på 38 kontor.  Att arbeta tillsammans med oss här på Norconsult innebär att du får vara med och forma företagets och din egen framtid då vi är ett 100 % medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

Bekanta dig med din blivande chef:

https://www.linkedin.com/in/bernhard-gervide-eckel-56508410/

Välkommen med din ansökan!

Contacts

Profile picture of Bernhard Gervide Eckel
Bernhard Gervide Eckel
Affärschef Jord, Berg & Grundvatten
Profile picture of Birgitta Nyström
Birgitta Nyström
Avdelningschef Geoteknik Mälardalen, Norr
Profile picture of Katarina Engerberg
Katarina Engerberg
Avdelningschef Geoteknik Göteborg