Vacancies

Trafikplanerare

Office location
Malmö
Application deadline
12/16/2022
Type
Permanent
Type
Adviser

Vi välkomnar dig som brinner du för att utveckla framtidens infrastruktur med siktet inställt mot ett hållbart transportsystem. Du är en människa som kan konsten att skapa och bibehålla varaktiga goda relationer med såväl kunder som kollegor. Med ditt starka driv stärker du vårt goda rykte inom Trafikplanering och utredning i Skåne.

Din roll

På Norconsult arbetar cirka 30 medarbetare inom trafikplanering. I Skåne har vi varit etablerade sedan 2015 och Trafikgruppen i Malmö består idag av 5 personer. Vi vill gärna bli fler som arbetar med trafikutredningar och trafikutformning i kombination med teknikansvar och uppdragsledning. Vi har en bred kundbas med en god mix mellan kommunala och statliga beställare. Vi jobbar framför allt mot vår lokala marknad men har även ett väldigt gott samarbete mellan våra olika kontor runt om i landet där vi hjälper varandra med rätt resurser i intressanta projekt.

Då vi har behov i flera olika typer av uppdrag söker vi både dig som är trafikutredare i tidiga utredningsskeden och dig som jobbar mer i senare skeden med trafikutformning. Kan du både och är det en bonus. Du kommer arbeta i projekt av varierande storlek som trafikutredare, teknikansvarig, och även som uppdragsledare. Är du ny inom uppdragsledning finns det god stöttning på Malmökontoret men även bland dina kollegor runt om i landet. Som trafikplanerare kommer du att vara med i hela processen från beställning, genomförande och projektavslut. Inom trafik har vi uppdrag inom ett flertal områden såsom, förstudier, trafikutredningar inom detaljplaneprocessen, trafikplaner, parkeringsutredningar, trafikanalyser, bullerutredningar, trafikutformning, åtgärdsvalsstudier m.m.

Trafikgruppen i Malmö präglas av gott samarbetsklimat med hög trivsel och där arbetsglädje är en viktig del av vår arbetsvardag. Samarbete är också ett ledord för oss där vi eftersträvar kompetensutveckling genom samarbete med kollegor från andra kontor. Vårt Malmökontor är beläget vid Bagers plats i centrala Malmö, ett stenkast från centralstationen med utsikt mot Malmö Live. Vi har en mycket god stämning med hög ambitionsnivå. Här sitter även teknikslag såsom väg och gata, VA, landskap, järnväg, miljö, hydrogeologi och geoteknik vilket möjliggör ett intressant och lärorikt samarbete.

Din profil

Vi söker både seniora och juniora medarbetare, dvs både dig med mer erfarenhet och dig som är nyare i trafik-branschen. Du har relevant utbildning samt erfarenhet av att arbeta med trafikplanering. Som trafikplanerare har du jobbat med utredningar av varierande karaktär, allt ifrån kommunala trafikutredningar, trafiksäkerhetsutredningar samt planering för gång- och cykel.

Du har erforderlig kunskap inom CAD samt Office-paketet. Har du erfarenhet av kapacitetsberäkningsprogram eller trafikanalysverktyg är det en bonus.

Som person är du engagerad och har god samarbetsförmåga samt ett inre driv att utvecklas. Vi värdesätter att du är van vid att jobba i projekt i nära samarbete med kollegor och kund samt har förmåga att ta egna initiativ.

Vårt erbjudande

På Norconsult har vi som ambition att spegla det samhälle vi lever i, det gör oss till en samhällsbyggare med helhetssyn. Därför eftersträvar vi rekryteringar som leder till ökad mångfald inom bolaget.

Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är ca 5600 medarbetare i koncernen och 1070 medarbetare i Sverige utspridda på 38 kontor.  Att arbeta tillsammans med oss här på Norconsult innebär att du får vara med och forma företagets och din egen framtid då vi är ett 100 % medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

Bekanta dig med din blivande chef:

https://www.linkedin.com/in/jonasbengtsson88/

Välkommen med din ansökan!

Contact

Profile picture of Jonas Bengtsson
Jonas Bengtsson
Gruppledare Trafik