Vacancies

EX-jobb: Hållbara val kopplat till byggkostnad och stomval

Office location
Göteborg, Stockholm
Application deadline
12/31/2022
Type
Summer student
Type
Adviser

Vi är samhällsbyggare med helhetssyn och har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Avdelningen Projekt- & Byggledning söker nu studenter som vill göra sitt exjobb inom området hållbarhet förknippat till att hur vi kan påverka projekten i tidigt skede.

Exjobbet är en mycket viktig del av din utbildning och det vet vi. Under åren har vi träffat ett stort antal studenter och många av dem jobbar fortsatt hos oss idag. För oss är det en självklarhet att aktivt samarbeta mellan näringsliv och utbildning.

Vi söker dig som ska skriva examensarbete och är intresserad av göra allt i din makt för att påverka branschen till att välja hållbara val för framtiden.

Problemställning:

I takt med att miljöfrågan, med främst stigande havsnivåer och varmare klimat kommit ifatt oss så ställs allt hårdare krav även på byggherrarna. Det gäller då att bygga klimatsmart och hållbart och i samband med detta har många innehållsrika styrdokument, miljöpolicys och liknande som bejakar detta upprättats av kommuner, landsting och privata aktörer. Men är de beredda att ta sitt ansvar när det väl kommer till kritan? –”Vi tar det i nästa projekt” eller ”detta gäller inte i mitt projekt” är vanliga kommentarer.

Alldeles för många beställare ratar förslagen om att välja hållbara lösningar kanske på fel grund. -”Det är för dyrt”. Vi vill ta fram ett verktyg som tydligt visar sanningen.

Exjobb:

Utreda och få fram ett resultat som visar att på sikt om vi väljer hållbara lösningar i projekt så tjänar inte bara miljön på det – utan även beställarens plånbok.

Ta fram en arbetsmetod för att i tidigt skede kunna visa byggherren i exempelvis förstudier att med enkla medel kunna påvisa fördelen att välja t.ex. trä istället för traditionellt betong/stål som stomme.

Resultatet kan även användas som marknadsmaterial för Norconsult.

Område: Projekt- & Byggledning

Ort: Stockholm eller Göteborg

Contact

Profile picture of Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson
Avdelningschef Projekt- & Byggledning