Vacancies

EX-jobb: Klimatkalkyler för VA-ledningsarbeten

Office location
Stockholm
Application deadline
2/5/2023
Type
Summer student
Type
Adviser

På Norconsult vill vi göra mer för att sänka utsläppen och begränsa den globala uppvärmningen. Team VA-teknik i Stockholm söker nu en student som vill göra sitt exjobb inom klimatkalkyler för material och/eller tekniska lösningar för VA-ledningsarbeten.

Sveriges klimatpåverkande utsläpp ska vara netto noll år 2045. För att nå dit behöver utsläppen minska snabbt från nuvarande nivåer menar klimatpolitiska rådet. Det betyder att alla samhällssektorer behöver bidra, inte minst bygg- och anläggningssektorn där vi verkar.

Av de totala årliga fossila utsläppen i Sverige står bygg- och anläggningssektorn för cirka 20%. För att uppnå sektorns gemensamma mål om att vara klimatneutral år 2045 krävs det därför att åtgärder införs som möjliggör ett arbete mot en minskad klimatpåverkan inom branschen. En viktig förutsättning för att minska våra utsläpp är att kunna räkna på dem och på så sätt göra medvetna val för att styra mot en lägre klimatpåverkan. Genom livscykelanalys kan olika materials klimatpåverkan bestämmas och det pågår ett aktivt arbete i branschen för att ta fram olika verktyg för att beräkna klimatkalkyler. Ett stort steg som har tagits inom byggbranschen är att det från den 1 januari 2022 finns en lag som innebär att alla nybyggnationer ska inkludera klimatdeklarationer som redovisar byggnationens utsläpp.

Exjobbet syftar till att undersöka klimatkalkyler och klimatdata för att beräkna VA-ledningsarbetens klimatpåverkan. Arbetet är tänkt att bygga vidare på ett tidigare genomfört exjobb på Norconsult (https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9074535).

Vi söker dig som ska skriva ditt masterarbete inom civilingenjör med inriktning mot vatten, samhällsbyggnad, miljö eller motsvarande.

Kontaktperson:

Marta Juhlén                                    

marta.juhlen@norconsult.com

Contact

Profile picture of Marta Juhlén
Marta Juhlén
Avdelningschef VA-teknik Stockholm