Vacancies

Miljørådgiver marint miljø, miljøoppfølging, KU, etc. søkes til Sandvika

Office location
Sandvika
Application deadline
8/15/2022
Type
Permanent
Type
Adviser

Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har over 100 personer som arbeider fast med ulike miljørelaterte problemstillinger innen fagområder som marint miljø, hydrogeologi, miljøgeologi, miljøkjemi, miljøovervåking, miljø i bygg, miljøoppfølging og miljøstyring.

Marint miljø i Sandvika består av en gruppe på 7 medarbeidere. I tillegg har vi et nettverk innen marint miljø på 20 medarbeidere fordelt på de ulike regionskontorer. Til sammen består vi av master- og Dr. grader innen marin kjemi, biologi, økotoksikologi, geokjemi, oseanografi, m.m.

I utgangspunktet ønsker vi i Sandvika å styrke oss ytterligere med seniorkompetanse innen marinkjemiker/-geolog/-biolog, men kandidater med mindre erfaring vil også bli vurdert. Kandidatene må ha interesse for å bidra til at Norconsults prosjekter og anlegg ivaretar det marine miljøet på en god måte.

Du vil jobbe i tett samarbeid med vårt faglige landsdekkende fagnettverk, der vi utveksler faglig kunnskap, arbeidsmetoder og verktøy på tvers av kontorer innad i organisasjonen. Som kompetansedelingstiltak arrangeres det blant annet fagseminarer og videokonferanser om utvalgte temaer. Vi har varierte oppgaver, og gode karrieremuligheter innen faget.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Miljøfaglig utdannelse på masternivå innen marint miljø
 • Mer enn 5 års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra relevant feltarbeid
 • Erfaring med forurensningsproblematikk i sjø/land
 • Erfaring og interesse for ulike verktøy innen GIS/AutoCAD
 • God til å formulere deg muntlig og skriftlig
 • Er kreativ og løsningsorientert
 • Interesse for anlegg- og byggeprosjekter
 • Forretningssans
 • Godt humør, engasjement og gode samarbeidsevner
 • Førerkort på bil og båtførerprøven
 • Har praktisk sans
 • Er faglig ambisiøs med analytiske evner

Jobbeskrivelse

Dine oppgaver vil være varierte og vil kunne omfatte alle faser av et anlegg-/byggeprosjekt. De vil variere fra kartlegging i tidligfase til rådgivning i teknisk prosjekteringsfase, til overvåkning i sjø. Oppgavene vil bli tilpasset din kompetanse, kombinert med dine og våre ønsker/behov for videre utvikling. Våre kunder er bl.a. Kystverket, havnevesen, private og offentlige utbyggere.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • Miljørådgivning og oppdragsledelse i store og små tverrfaglige oppdrag
 • Kartlegging av forurensning i vann og sedimenter
 • Planlegging og oppfølging av praktiske tiltaksarbeider i forurenset sedimenter og vann
 • Praktisk rettet rådgivning innen diverse forurensningssaker
 • Konsekvensutredninger (KU) inkl. sårbarhetsanalyser i plansaker
 • Feltarbeid mht. biota, sediment, passive prøvetakere, sjøvann og feltmåleinstrumenter
 • Befaringer og oppfølging på anlegg
 • Risikovurdering av marine sedimenter og biota
 • Miljøovervåkning i sjø og resipientundersøkelser
 • Klassifisering av tilstand iht. Vanndirektivet
 • Søknader for tillatelse til tiltak i sjø
 • Samarbeid og kontakt med eksterne aktører
 • Kundeoppfølging, markedsføring og tilbudsarbeid

Hos oss får du:

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Eierskap i egen bedrift
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Store faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre sammen med dyktige medarbeidere
 • Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø
 • Spennende karrieremuligheter innen fag og ledelse
 • Miljøbevisst samfunnsplanlegging
 • Deltakelse i faglige nettverk i Skandinavia, fadderordning og kompetanseutviklingsplan
 • Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm.

Innsendelse av søknad

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et medarbeider-eid rådgiverselskap, og våre 5 100 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

Contact

Profile picture of Bente Breyholtz
Bente Breyholtz
Gruppeleder