Vacancies

EX-jobb: Fuktsäkra träkonstruktioner för badanläggningar för byggnadsingenjörer

Office location
Göteborg
Application deadline
6/1/2023
Type
Summer student
Type
Adviser

Att använda trä som stommaterial har identifierats som ett effektivt sätt att bygga klimatsmart med relativt låga utsläpp av växthusgaser. En av utmaningarna med träkonstruktioner i badanläggningar är att skapa en fuktsäker takkonstruktion. Lokalernas extrema fukt- och värmelaster samt höga ångtryck ställer höga krav på konstruktionernas täthet och fuktresistens.

I detta examensarbete vill Norconsult identifiera ett antal möjliga tak- och ytterväggskonstruktioner som kan användas i kombination med trästomme. Denna del av arbetet utförs tillsammans med ett parallellt exjobb på civilingenjörsprogrammet. De konstruktioner med störst potential väljs ut för vidare analys. Analysen består av en multikriterieanalys (MKA) med fokus på produktionstekniska aspekter för konstruktionerna.

Vi ser att sökande är högskoleingenjörsstudenter inom samhällsbyggnad.

Ansök med cv, personligt brev, betyg samt ett en valfri text från utbildningen, t.ex. en projekt-/laborations-/uppgiftsrapport, artikel eller liknande.

Kontakta: Emma Irevall (emma.irevall@norconsult.com) eller Joel Gustafsson (joel.gustafsson@norconsult.com) för mer information.

Placering: Göteborg

Sista ansökningsdag: 1/6 2023

Contacts

Profile picture of Emma Irevall
Emma Irevall
Byggnadsingenjör
Profile picture of Olivia Nilsson
Olivia Nilsson
Byggnadsingenjör