Vacancies

Rådgivere trafikk og mobilitet

Office location
Bergen, Bodø, Drammen, Oslo, Sandvika, Stavanger, Trondheim
Application deadline
8/22/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Vi er på utkikk etter flere personer som har kompetanse på og engasjement for nåtidens og fremtidens utfordringer innenfor trafikk og mobilitet.

Norconsult satser betydelig innen mobilitet og fremtidens transport, og vi arbeider med flere pågående oppdrag knyttet til hvordan vi kan bli bedre på å løse de komplekse spørsmålene knyttet til blant annet den raske teknologiske utviklingen i samfunnet, usikkerhetene knyttet til de langsiktige effektene av den pågående pandemien, samt hvordan vi skal kunne håndtere klima- og miljøutfordringene.

Som rådgiver innen trafikk og mobilitet vil du bidra til å svare på mange av de nevnte utfordringene gjennom arbeidet med trafikk- og mobilitetsanalyser i Norconsult. Dette omfatter blant annet analyser av trafikk til/fra utbyggingsområder, trafikkavvikling og kapasitetsberegninger i kryss, mobilitetsplaner for mindre områder eller byer, tilrettelegging for bil, kollektiv, gange, sykkel og mikromobilitet i by, samt trafikkavvikling for større områder ved hjelp av modeller som f.eks. Aimsun og SIDRA.

I faggruppen Mobilitet og samfunn jobber vi med forflytning av mennesker og varer på en bærekraftig, effektiv, trafikksikker og samfunnsøkonomisk lønnsom måte. I arbeidet med å utvikle bedre mobilitet i form av fremtidsrettede transportløsninger som vil bidra til økt nytte for samfunnet, analyserer vi forflytning av både varer og mennesker. Mobiliteten påvirkes i stor grad av drivere i samfunnet, som for eksempel teknologisk og økonomisk utvikling, politiske føringer og atferd og preferanser blant transportører og individer. Disse driverne er viktige for mobiliteten i morgendagens samfunn. Å utforske mulighetsrommet for fremtidig mobilitet, er en viktig del av den satsingen vi gjør i Norconsult i arbeidet med mobilitet.

Mobilitet og samfunn er en del av Planavdelingen på divisjon Plan, Arkitektur og landskap som består av ingeniører, samfunnsvitere, arkitekter og planleggere med ulik fagbakgrunn. Faggruppen Mobilitet og samfunn er tilknyttet hovedkontoret, men vi har kontorer blant annet i Bergen, Trondheim, Bodø og Stavanger som også sitter på dyktig kompetanse innen trafikk og mobilitet og hvor vi ønske å bygge opp dette miljøet.

Norconsult har et sterkt eksisterende fagmiljø innenfor trafikk- og mobilitetsanalyser, og du vil få anledning til å være med å utvikle dette miljøet videre. Fagmiljøet består av både seniorer og yngre medarbeidere. Vi arbeider kontinuerlig med hvordan vi kan sette sammen de beste teamene til å løse oppgavene vi står ovenfor og har fokus på samarbeid og faglige diskusjoner. Fagmiljøet vårt er landsdekkende, og du vil som en del av dette miljøet kunne få både faglig og geografisk ansvar for ulike områder og tema.

Hva forventer vi av deg?

Som ansatt i Norconsult forventer vi at du har en solid faglig bakgrunn. Konkrete eksempler på ønskede kompetanseområder og verktøy hvor vi allerede har bredde- og spisskompetanse, og hvor vi ønsker å tilføre ytterligere kapasitet og kompetanse er:

 • Trafikkanalyser og trafikkteknikk (herunder kapasitetsanalyser ved hjelp av for eksempel SIDRA)

 • Mobilitetsanalyser, -strategier og -planer.

 • Trafikksimuleringer/trafikkmodeller (Aimsun, mm.).

 • Nye mobilitetsformer og ny teknologi (herunder mikromobilitet, MaaS, etc.).

 • GIS, Excel, samt andre analyse- og visualiseringsverktøy.

 • Annen relevant kompetanse kan være kollektiv- og bytransport, parkering, trafikksikkerhet, mm.

Vi oppfordrer både deg som ønsker å jobbe med tekniske og detaljerte utfordringer, samt deg med et mer overordnet og strategisk blikk, til å søke. Vi søker både deg som kun har noen års erfaring og deg som har lang erfaring innen trafikk og mobilitetsanalyser.

For oss er det viktig at du:

 • Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, og kvalitetsbevisst

 • Er strukturert og ansvarsfull

 • Er en lagspiller som fungerer godt i team

 • Har utdanning på masternivå eller høyere

 • Har god kompetanse innen trafikk og mobilitet generelt, gjerne synliggjort gjennom kurs og utdanning, samt praktisk erfaring

 • Har erfaring fra utredninger og analyser

 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

Hvorfor bygge en karriere i Norconsult?

Som ansatt i Norconsult vil du få tilbud om eierskap og være en del av Norges største ansatteide selskap. Du vil få tilbudt en total kompensasjonspakke som er blant de beste i bransjen. Du kan forvente å arbeide i et selskap som satser på digitalisering og bærekraft og som ønsker at akkurat du også engasjerer deg i dette. Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger er viktig for oss.

Vi har en kultur basert på kompetansedeling og du kan forvente at dine kolleger vil ta seg tid til å hjelpe, det samme forventes av deg. Vi samarbeider tett i team på tvers av geografi og organisatoriske enheter - både i tilbuds- og prosjektfaser. Vi har ambisiøse og kunnskapsrike kollegaer med et sterkt fokus på å utvikle felles metoder, retningslinjer og best-practice innenfor fagfeltet gjennom diskusjoner rundt faglige problemstillinger. Vi kan garantere interessante samtaler ved kaffemaskinen (og Teams)!

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter. Vi vektlegger at ansatte kan utvikle seg innenfor ulike retninger, for eksempel innen fag, marked eller oppdrag.

Norconsults hovedkontor er lokalisert rett ved stasjonen i Sandvika samt i helt nye lokaler sentralt i Oslo sentrum. I tillegg har vi fagmiljøer innen transport og mobilitet som sitter spredt rundt i landet. Vi vil være fleksible med hensyn til kandidaters ønsker om kontorlokalisering.

Innsendelse av søknad: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contacts

Profile picture of Edel Hovland Nordang
Edel Hovland Nordang
Avdelingsleder Hovedkontor
Profile picture of Linda Alfheim
Linda Alfheim
Gruppeleder