Vacancies

Rådgiver antikvarisk rådgivning

Office location
Askim, Ski
Application deadline
8/31/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Vi har en økende oppdragsmengde og søker nå etter en medarbeider innen antikvarisk rådgivning. Vi søker deg som vil ha faglige utfordringer, og har interesse for og ønsker om utvikling innenfor rehabilitering og antikvariske byggverk.

Norconsult har stort fokus på hvordan vår rådgivning kan resultere i bærekraftige løsninger for våre kunder. Et viktig element i vår tverrfaglige rådgivning vil være å se mulige løsninger i den eksisterende bygningsmassen. Vi fokuserer derfor på å forvalte eksisterende bygningsmasse slik at bygningene oppnår en ytelse og en løsning som er forenelig med bruk og bevaring , og som gir dem en lang og bærekraftig levetid. Norconsult har et stort engasjement og faglig kompetanse innen bærekraft, eldre byggeteknikk og antikvariske vurderinger knyttet opp mot konseptutvikling, strategi, tilstandsvurderinger, kulturhistoriske aspekter, restaureringsmetoder, materialteknologi, bygningsfysikk og forvaltning av verneverdige bygninger.

Vi arbeider med mange spennende prosjekter som gir gode karrieremuligheter. Oppdragene omfatter alt i fra dokumentasjon av kulturminner, tilstandsanalyser og registrering av bygningsfysiske skader, via skisse- og forprosjekt til beskrivelser og detaljprosjektering.

Det daglige arbeidet vil foregå i nært samarbeid med dyktige og fokuserte kolleger både på eget kontor, men også innenfor Norconsults store og flerfaglige organisasjon. Som antikvarisk rådgiver vil du få muligheten til å være i tett interaksjon med mange  ulike fagmiljøene. Du vil fysisk tilhøre vårt kontor i Askim, som også har kontorlokasjoner i Sarpsborg og på Ski. Denne avdelingen består av 40 medarbeidere som dekker mange fagområder.

Akutelle arbeidssteder: Askim, Ski eller Grålum.

Dine arbeidsoppgaver kan blant annet omfatte:

 • Prosjektering og rådgiving innen eksisterende bygningsmasse

 • Mulighetsstudier

 • Tilstandsanalyser og FDV

 • Skadevurderinger, årsaksvurderinger og utbedringsforslag

 • Kulturhistorisk dokumentasjon, verdivurderinger og utarbeide forvaltningsplaner

 • Materialteknisk dokumentasjon, herunder mur og puss

 • Bygningsfysisk dokumentasjon og premisser (fuktmålinger, karbonatisering, termografering m.m)

 • Prosjektering og utarbeidelse av beskrivelser og anbudsunderlag

 • Teknisk rådgivning

 • Rådgiving innen kulturminnevern internt, og mot antikvariske myndigheter

 • Mulighet for oppdragsledelse og kundeoppfølging

 • Mulighet for teknisk oppfølging på byggeplass

For oss er det viktig at du:

 • Har relevant arbeidserfaring med kulturhistoriske bygninger, eksempelvis som prosjekterende rådgiver, kulturminnerådgiver, bygningsfysikker, arkitekt eller lignende

 • Har universitets-/høyskoleutdanning

 • Kjenner til kulturminnevern og lovgiving rundt dette

 • Er faglig engasjert, positiv og initiativrik

 • Er målrettet, resultat- og kundeorientert

 • Har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner

 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Hos oss får du:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et aktivt kunnskapsmiljø

 • Faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre sammen med dyktige kolleger

 • Prosjektering med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Asle Gudim
Asle Gudim
Direktør Region Sør-Øst | Kontorleder