Vacancies

Oppdragsledelse samferdselsoppdrag.

Office location
Sandvika
Application deadline
3/4/2019
Type
Permanent
Type
Adviser

Vårt kontor i Sandvika og divisjon Bygg og anlegg har behov for flere erfarne sivilingeniører eller ingeniører innen oppdragsledelse av samferdselsoppdrag. Det søkes her til avdeling Tunneler og fjellanlegg.

Det søkes her også etter personer med kompetanse innenfor faglig ledelse innenfor tverrfaglig prosjektering av samferdselsoppdrag. Norconsult har et sterkt og bredt fagmiljø innen samferdselprosjektering. Vi har mange spennende store prosjekter og flere kommer.

Avdeling Tunneler og Fjellanlegg på bygg og anleggsdivisjonen består av 30 personer og er en del av Bygg -og anleggsdivisjonen i Sandvika. Avdelingen arbeider i hovedsak med ledelse og tverrfaglig prosjektering av betongkonstruksjoner og infrastrukturen i tunneler og fjellanlegg med tilhørende dagsoner.

Avdelingen er i dag sentral i ledelse av flere store samferdselsoppdrag i Norge. Vi jobber i dag bla. med flere meget store prosjekter slik som Ryfast, Rogfast, Ulriken, Ringeriksbanen og IC-Drammen med Drammen stasjon.

Vi arbeider også tett sammen med andre fagdivisjoner om både små og store oppdrag i Norge og i utlandet. Vi jobber nå også sammen med entreprenører innenfor totalentrepriser. Avdelingen har prosjektlederrollen eller disiplinlederansvaret i flere store tverrfaglige samferdselsprosjekter. Sentrale fagområder er ledelse av store og mindre oppdrag, betongkonstruksjoner, faseplaner, anleggsteknikk, sprengningsplaner og tverrfaglig prosjektering.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Ledelse av store og mindre oppdrag
 • Faglig og disiplinledelse i oppdrag
 • Betongkonstruksjoner
 • Anleggsteknikk
 • Prosjektering av tverrfaglig infrastruktur
 • Oppfølging mot byggeplass
 • Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere
 • Utarbeidelse av spesifikasjoner og forespørselsdokumenter
 • Oppfølging på byggeplass

For oss er det viktig at du:

 • Er sivilingeniør/ingeniør med relevant erfaring innen bygg- og anleggsteknikk.
 • Gjerne har erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet eller entreprenørvirksomhet.
 • Er utadvendt, omgjengelig og liker å arbeide i team.

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Jens Petter Henriksen
Jens Petter Henriksen
Avdelingssleder