Vacancies

Ønsker du å bidra til et bedre miljø?

Office location
Stavanger
Application deadline
11/7/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har en stor bredde innen fagområder som hydrogeologi, miljøgeologi, miljøkjemi, marint miljø, miljøovervåking, miljø i bygg og miljøoppfølging.

Ved kontoret i Stavanger er vi i dag fem miljørådgivere som blant annet jobber med forurenset grunn, sediment og vann, hydrogeologi, miljøkartlegging av bygg, miljøovervåkning og miljøoppfølging. Vi opplever en sterk etterspørsel etter vår kompetanse og tjenester, og vi ønsker nå å styrke vår kapasitet innen aktuelle fagområder.

Vi søker etter dyktige kandidater med minimum mastergradsnivå innen relevante fagområder. Både nyutdannede og erfarne oppfordres til å søke. Stillingen vil by på store muligheter for faglig og personlig utvikling i et sterkt kompetansemiljø med stor bredde på arbeidsoppgaver.

Vi ser etter en person som supplerer eksisterende kompetanse på kontoret og kan være med å videreutvikle fagmiljøet. Vi samarbeider tett med et stort nettverk av høyt kvalifiserte miljøfaglige rådgivere ved andre kontorer, og kan trekke inn relevant fagkompetanse ved behov. For spesielle problemstillinger blir gjerne større deler av fagmiljøet i firmaet koblet på i tidlig fase i prosjektene for å få fram gode ideer. Dette sikrer spennende diskusjoner og gode løsninger.

Vi har nye, tidsmessige lokaler i Jåttåvågen (Hinna Park) med flott kantine, egen sykkelgarasje med stor garderobe og eget treningsrom. Plasseringen er også ypperlig for bruk av kollektivtransport (buss og jernbane).

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Norconsult? Få med deg serien «Rådgiverne» der vi gir deg et unikt innblikk i vår arbeidshverdag her: https://www.norconsult.no/radgiverne/

Vil du vite mer om hvordan det er å være en av våre graduates? https://www.norconsult.no/jobb-og-karriere/heads-for-tomorrow---graduate/

Eller vil du vite mer om hvilke muligheter du med noen års erfaring har i Norconsult? Se mer her: https://www.norconsult.no/jobb-og-karriere/heads-for-tomorrow---professional/

Dine arbeidsoppgaver kan være:

 • Kartlegging av forurensning i jord, sediment, overflatevann og grunnvann

 • Utarbeidelse av tiltaksplaner for opprydding i forurensning

 • Modellering av forurensningstransport

 • Risikovurderinger for økologi og menneskelig helse

 • Miljøkartlegging av bygg og anlegg

 • Miljøovervåkning

 • Utarbeidelse og oppfølging av miljøoppfølgingsprogrammer

 • Klimagassregnskap

 • Livssyklusanalyser (LCA)

 • Vurderinger av miljøvennlig produkt- og materialvalg

 • Andre miljøutredninger

For oss er det viktig at du:

 • Har universitets- eller høyskoleutdannelse, minimum mastergradsnivå

 • Har gode kunnskaper innen aktuelle fag og et sterkt faglig engasjement

 • Er initiativrik, selvstendig og utadvendt

 • Har gode norskkunnskaper med god formuleringsevne muntlig og skriftlig

 • Er kreativ og løsningsorientert

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det er kun de elektroniske søknadene som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Annelene Pengerud
Annelene Pengerud
Gruppeleder Miljø