Vacancies

Nyutdannet sivilingeniør/ingeniør vann og avløp

Office location
Lillestrøm, Sandvika
Application deadline
11/7/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Ser du muligheter der andre ser problemer?

Norconsult har landets største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk. På Vann- og avløpsdivisjonen i Sandvika er vi rundt 100 medarbeidere med høy kompetanse og stor bredde. Hos oss møter du engasjerte kolleger, fra unge nyutdannede til erfarne og kompetente seniorer med stort nettverk i bransjen. Vi har et arbeidsmiljø vi er stolte av!

Vår arbeidsdag er preget av stor variasjon, og vi løser oppgaver for et bredt spekter av kunder. For oss er det viktig å se helheten i kundens behov og at vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn. Vi arbeider i tverrfaglige team for å finne gode løsninger på alt fra prosessanlegg til ledningsanlegg og overvannsløsninger.

Vi ønsker å utvide vår virksomhet for å møte etterspørselen etter rådgivningstjenester i bransjen. Vi ser stor verdi i å ansette nyutdannede medarbeidere for å dra nytte av oppdatert fagkunnskap og kjennskap til nye verktøy. Har du lyst til å bidra til videreutvikling av vårt fagmiljø fra høsten 2022?

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Prosjektering av vann-, spillvann- og overvannsanlegg i alle prosjektfaser

 • Tverrfaglig samarbeid for optimalisering av løsninger

 • Bruk av visualiseringsverktøy og innsynsmodeller

For oss er det viktig at du:

 • Er fremoverlent, initiativrik og løsningsorientert

 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø

 • Er engasjert og nysgjerrig

 • Har en relevant master-/bachelorgrad

 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Hos oss får du:

 • Tett oppfølging og støtte

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Bli en del av en sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)

 • Graduatesamling for nyutdannende på tvers av alle kontorer i Norconsult

 • Fleksibel arbeidstid og sommertid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Les mer om hvordan det er å være en av våre Graduates her: Jobb og karriere - Heads for tomorrow - Graduate - Norconsult.

Innsendelse av søknad: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Ina Bekkum
Avdelingsleder Hovedkontor