Vacancies

Nyutdannet master/bachelor innen Veg, Bane og Trafikk

Office location
Sandvika
Application deadline
10/1/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Norconsult har det største rådgivermiljøet innenfor Samferdsel i Norge. Vi dekker alle fagområdene som er nødvendig for utredning, planlegging og prosjektering av komplette veg- og baneanlegg, fra idé til realisering og driftsstøtte. Våre oppdrag gjennomføres i hovedsak for de store offentlige byggherrene, men også for entreprenører i store og mellomstore totalentrepriser.

Ønsker du å arbeide innenfor fagområdene veg, jernbane, lightrail (trikk, bybane, T-bane) eller trafikkteknikk, er Norconsult stedet for deg. Vi kan love interessante og utviklende roller i Norges mest spennende og omtalte samferdselsoppdrag, et svært godt arbeidsmiljø og gode betingelser.

Arbeidsted vil være ved vårt hovedkontor i Sandvika, utenfor Oslo.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegging og prosjektering innenfor alle planfaser

 • Veg- og gateplanlegging, samt vegoverbygning

 • Trafikkteknikk og transportplanlegging

 • Traséutredninger, sporteknikk og sporgeometri

 • Anleggsgjennomføring og faseplaner

 • Jernbanetrafikk og kapasitetsanalyser

 • Kostnadsestimering

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag til entreprenører

 • Å jobbe tett sammen med entreprenører i totalentrepriser

For oss er det viktig at du:

 • Er nyutdannet master/bachelor våren 2022, evt. kandidater med inntil 5 års relevant erfaring innen veg, bane og trafikk

 • Har erfaring i bruk av BIM-verktøy og innsynsverktøy, men det vil også bli gitt god opplæring innenfor dette

 • Har god fagkunnskap og interesser for fagområdet

 • Har sosial legning og gode samarbeidsevner

 • Er kreativ og løsningsorientert

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Spesifiser i søknaden hvilke fagområder du spesielt ønsker å jobbe med. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Søknader behandles forløpende.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contacts

Profile picture of Hans Martin Riseth
Hans Martin Riseth
Avdelingsleder
Profile picture of Inge Gunnes
Inge Gunnes
Avdelingsleder
Profile picture of Lars-Petter Nesvåg
Lars-Petter Nesvåg
Avdelingsleder Hovedkontor