Vacancies

Miljørådgiver

Office location
Askim, Grålum, Ski
Application deadline
8/10/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Region Sør-Øst i Norconsult søker nå etter flere miljørådgivere!

Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har ca. 100-110 personer som arbeider fast med ulike miljørelaterte problemstillinger innen fagområder som miljøgeologi, hydrogeologi, miljøkjemi, marint miljø, miljøovervåkning, klimaregnskap, miljøkartlegging av bygg, miljøoppfølging og miljøstyring.

Miljøavdelingene i Norconsult samarbeider tett i et nettverk av høyt kvalifiserte miljøfaglige rådgiver på tvers av kontorene.

Regionen har i dag kontorer i Askim, Tønsberg, Larvik, Porsgrunn, Seljord og Kristiansand. Regionen dekker de aller fleste fagområder innen teknisk rådgiving. Innenfor miljøfaget besitter vi i dag kompetanse innen forurenset grunn, miljøkartlegging av bygg, miljøoppfølging av bygg- og anleggsprosjekter, sediment og forurensning i sjø, vannforvaltning, vannforurensning og ferskvannsøkologi.

Dine arbeidsoppgaver vil være varierte og omfatte alle faser av et prosjekt. Oppgavene vil bli tilpasset din kompetanse, kombinert med dine ønsker/behov for videre utvikling. Eksempler på mulige arbeidsoppgaver, avhengig av din kompetanseprofil, kan være:

 • Oppdragsledelse med faglig og økonomisk oppfølging av prosjekter 

 • Kartlegging av forurensning i jord, vann og sedimenter 

 • Praktisk rettet rådgivning innen diverse forurensningssaker 

 • Planlegging og oppfølging av praktiske tiltaksarbeider i forurenset grunn, sedimenter og vann 

 • Miljøsaneringsbeskrivelse og ombruksvurderinger av bygninger som skal rives/rehabiliteres 

 • Vannforvaltning, vannforurensning og ferskvannsøkologi

 • Visualisering og modellering ved hjelp av GIS og/eller AutoCAD eller annet modelleringsverktøy

 • Andre miljøutredninger 

 • Klimaregnskap/klimaberegninger 

 • Befaringer og oppfølging på anlegg 

 • Samarbeid og kontakt med eksterne aktører og kunder

 • Oppgaver i totalentrepriser

 For oss er det viktig at du: 

 • Er en erfaren miljørådgiver innen et eller flere av følgende fagområder; forurenset grunn, forurensede sediment, miljøkartlegging av bygg, miljøoppfølging, vannforvaltning, vannforurensning, ferskvannsøkologi, klimaberegninger på master nivå. Vi vil også vurdere deg med færre års erfaring.

 • Har erfaring med ulike verktøy innen GIS/AutoCAD 

 • Har interesse for og god kjennskap til anlegg- og byggeprosjekter, herunder totalentrepriser 

 • Er flink til å formulere deg muntlig og skriftlig 

 • Er kreativ og løsningsorientert 

 • Har praktisk sans 

 • Er faglig ambisiøs med analytiske evner 

 • Har godt humør, engasjement og gode samarbeidsevner 

 Hos oss får du: 

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser 

 • Eierskap i egen bedrift 

 • Fleksibel arbeidstid og sommertid 

 • Store faglige utfordringer der du har mulighet til å utvikle deg videre sammen med dyktige medarbeidere 

 • Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø 

 • Spennende karrieremuligheter innen fag og oppdragsledelse 

 • Miljøbevisst samfunnsplanlegging 

 • Deltakelse i faglige nettverk i Skandinavia, fadderordning og kompetanseutviklingsplan 

 • Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm.

Innsendelse av søknad:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Asle Gudim
Asle Gudim
Direktør Region Sør-Øst | Kontorleder