Vacancies

Kabelprojektör

Office location
Göteborg, Karlstad, Stockholm, Trollhättan
Application deadline
6/24/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Vill du jobba med framtidens elnät? Nu behöver vi förstärka vårt kraftledningsteam med en markkabelprojektör med ett par års erfarenhet, antingen från elnät eller från projektering inom närliggande fält (VA, fjärrvärme, gas).

Din roll

Inom kraftledningsteamet arbetar vi med tillstånd, projektering och detaljkonstruktion av region- och stamnätsledningar (spänningsnivå 40-400 kV). Norconsult har idag all kompetens för ett totalåtagande från förstudie till relationshandling. Vi verkar för en fossilfri samhällsbyggnation och sätter hållbarhet i fokus.

Huvuddelen av våra projekt handlar om att bygga ut och bygga om elnäten för att kunna möjliggöra ett fossilfritt energisystem med sol, vind och vattenkraft.

Din profil

Din främsta uppgift kommer att vara projektering av markkablar (högspänning) under detaljprojekteringsfasen. För att passa för rollen tror vi att några av de här punkterna passar in på dig:

  • Du har erfarenhet av att projektera ledningar (VA-, el-, fjärrvärme- eller gasledningar) och är genuint intresserad av just projektering
  • Du har erfarenhet av att jobba med Civil 3D eller liknande programvara
  • Du har erfarenhet av att jobba med AMA Anläggning och ta fram tekniska beskrivningar (kan du även AMA El är det ett plus)
  • Har du entreprenadvana & kännedom om olika anläggningsmetoder är det ett plus
  • Du är en kommunikativ person (vi jobbar mycket på distans och över hela landet)

Vårt erbjudande

På Norconsult har vi som ambition att spegla det samhälle vi lever i, det gör oss till en samhällsbyggare med helhetssyn. Därför eftersträvar vi rekryteringar som leder till ökad mångfald - såväl inom bolaget som stort som i aktuellt team.

Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är 4600 medarbetare i koncernen och 910 medarbetare i Sverige utspridda på 32 kontor.  Att arbeta tillsammans med oss här på Norconsult innebär att du får vara med och forma företagets och din egen framtid då vi är ett 100 % medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

Vill du bygga framtidens elnät ihop med oss? Skicka då din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.

Bekanta dig med dina blivande chefer

https://www.linkedin.com/in/josefinjoensson/

https://www.linkedin.com/in/anniulfendahl/

Varmt välkommen med din ansökan!

Contact

Profile picture of Josefin Meland
Josefin Meland
Gruppledare/projektledare