Vacancies

Har du erfaring fra VVS innen sykehus/Healthcare engineering?

Office location
Sandvika
Application deadline
12/17/2018
Type
Permanent
Type
Adviser

Norconsult har et av Norges største tverrfaglige miljøer innen Healthcare Engineering – dvs. sykehus, helsebygg, farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri, og apotekproduksjon.

Vi er i sterk vekst og søker nå erfarne sivilingeniører/ingeniører VVS som rådgiver og prosjekterende innen sykehus/Healthcare Engineering. Stillingen vil by på store muligheter for faglig og personlig utvikling i et sterkt kompetansemiljø. Du vil bli sentral i vårt systematiske arbeid med å realisere vår strategi og handlingsplan innen Sykehus.

I våre oppdrag har vi sterk fokus på og høye ambisjoner innen digitalisering og bærekraft. I samarbeid med våre kunder vil dette gi merverdi inn i prosjektene.

Avdeling Sykehus og renrom i Sandvika teller 27 medarbeidere og er en del av et sterkt tverrfaglig fagmiljø i Sandvika, innen sykehus og institusjonsbygg. Avdelingen har ansvar for større og komplekse sykehusrelaterte prosjekter, blant annet Nye Kirkenes sykehus, LHL-klinikkene Gardermoen, Jotun Forskningsbygg, Martina Hansens Hospital, Nye Førde sykehus og Nye Hammerfest Sykehus, i tillegg til rammeavtaler med flere helseforetak og med private kunder.

Norconsult tilbyr et bredt spekter av tjenester i forbindelse med planlegging og realisering av sykehusprosjekter i Norge. Vi har spesielt fokus på lavenergi sykehus der Norconsult er partner i forskningsprosjekter over flere år med støtte fra Norges Forskningsråd, men også spesialrom i sykehus, idriftsettelse, integrasjon renrom, produksjonsapotek, farmasøytisk industri og validering i Norge.

Våre oppgaver er primært knyttet til tekniske anlegg, men krever i større grad engasjement og kjennskap til virksomheten, produksjonen og spesialutstyr.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Oppdragsledelse/disiplinledelse i enfaglige og i tverrfaglige oppdrag
 • Overordnet systemdesign av tekniske anlegg i tidligfaseoppdrag med kostnadskalkyler
 • Prosjektering ( beregninger, skisse og forprosjekter, detaljprosjektering)
 • Bistand under bygging og ved idriftsettelse og integrasjon av tekniske anlegg
 • Bistand ved tredjepartsverifikasjoner /uavhengige kontroll
 • Problemløsing og studier for et vidt spekter av oppdragsgivere
 • Deltagelse i markedsarbeid , tilbudsarbeid og kundepleie
 • Erfaring fra samhandlingsprosesser og bruk av fremtidrettede digitaliseringsverktøy og metoder.

For oss er det viktig at du:

 • Har universitets- eller høyskoleutdannelse innen VVS og energi
 • Har minst 4 års erfaring fra prosjektarbeid, prosjektering, oppdragsledelse og prosjektstyring i større utbyggingsprosjekter, som entreprenør, rådgiver, byggeleder eller prosjektleder innenfor teknikkfagene.
 • Har god kjennskap til både nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og standarder
 • Ønsker å jobbe tverrfaglig og ser potensialet med tverrfaglig kompetanse i større utbyggingsprosjekter
 • Har god og dokumentert fagkompetanse
 • Er faglig ambisiøs med analytiske evner
 • er løsningsorientert og engasjert
 • Har interesse for relasjonsbygging og kundekontakt
 • Beherske engelsk og norsk skriftlig og muntlig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søkner som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Kåre Kallmyr
Kåre Kallmyr
Siving. VVS , leder for avdeling Sykehus og renrom