Vacancies

Forretningsutvikler for Akvakultur

Office location
Bergen
Application deadline
1/25/2021
Type
Permanent
Type
Other

Norconsults kontor i Bergen har et stort og bredt fagmiljø med 200 medarbeidere. Vi er en del av Region Vest med i overkant av 420 ansatte fordelt over 11 kontorsteder i Vestland og Rogaland. Kontoret dekker de fleste områder innenfor prosjektadministrasjon og prosjektledelse, plan, arkitektur, byggfag, samferdsel, industri, energi, VA og miljø. Vi er engasjert med prosjekter i alle størrelser innenfor de fleste markedsområder.

Akvakultur er et satsingsområde i Norconsult og for Region Vest. Området har vært i sterk vekst de siste årene og vi har nå i tillegg til å satse på lokale ressurser ved det enkelte kontor i regionen besluttet å bygge opp et sterkt tverrfaglig miljø for akvakultur i Bergen.

Norconsult utfører oppdrag for et stort og variert kundesegment – fra oppdrettere, RAS-leverandører og entreprenører til offentlige myndigheter. Vi har bistått Fiskeridirektoratet i utarbeidelse av veileder for tilstandsanalyse av landbaserte anlegg og har inngående kjennskap til NS 9416 og aktuelle forskrifter. Med vår kompetanse har vi vært med på å utvikle siste generasjon av RAS-anlegg.

For å forsterke akvakulturmiljøet i Bergen, søker vi en dyktig, faglig og markedsorientert forretningsutvikler. Du har erfaring fra oppdrettsnæringen, alternativt næring eller fagmiljøer som er relevant for oppdrettsnæringen. Vi søker primært deg med noen års erfaring, og med sterkt engasjement og nettverk i bransjen. Hovedfokus vil være å bygge et solid nettverk og kompetansemiljø rundt utvikling av landbaserte anlegg.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for kundekontakt og oppfølging av eksisterende og nye kunder
 • Være til stede for Norconsult på viktige arenaer for bransjen
 • Sørge for at vi leverer rett og relevant kundeverdi
 • Tett oppfølging av team for gjennomføring av oppdragene
 • Være med på å utvikle akvamiljøet i Norconsult og bransjen
 • Sparre med og veilede aktuelle rådgiverteam
 • Tidligfasestudier og vurderinger
 • Samarbeid og kontakt med eksterne aktører

For oss er det viktig at du:

 • Har høyere utdanning og erfaring innen eksempelvis økonomi, prosjektledelse, havbruk/biologi/ernæring/havbruksteknologi/fiskehelse eller annen relevant fagutdanning
 • Har relevant erfaring fra forskning, salg, drift, utvikling eller prosjektering innen næringen
 • Er kreativ, engasjert, positiv, initiativrik og utadvendt
 • Er selvstendig, men liker å arbeide med mennesker og fungerer godt i team
 • Har god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging

Hos oss får du:

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre sammen med dyktige medarbeidere i et tverrfaglig miljø
 • Lokal tilstedeværelse med tilknytning til et nasjonalt, sterkt faglig nettverk
 • Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø
 • Spennende karrieremuligheter innen fag og ledelse
 • Deltakelse i faglige nettverk
 • Aktiv kompetanse- og personalutvikling
 • Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter m.m.

Innsendelse av søknad:

Ønsker du mer informasjon kan du ringe vår prosjektdirektør i Region Vest, Rune Lyngbø, tlf. 951 452 80 eller Norconsults direktør i Bergen Endre Ljones, tlf. 909 82 551.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 400 medarbeidere som er stasjonert på 113 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contacts

Profile picture of Endre Ljones
Endre Ljones
Direktør Norconsult Bergen
Profile picture of Rune Lyngbø
Rune Lyngbø
Prosjektdirektør