Vacancies

Ferskvannsøkolog

Office location
Sandvika
Application deadline
8/25/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

På grunn av stort oppdragstilfang innen rådgivning, utredning og tiltaksplanlegging knyttet til ferskvannsøkologi, søker vi nå etter en ny dyktig medarbeider.

Norconsult er engasjert i en rekke typer oppgaver knyttet til ferskvannsøkologi og fisk i vann og vassdrag. Typiske oppgaver er konsekvensutredning av utbyggingsprosjekter, prosjektering og oppfølging av fiskevandringsløsninger og habitattiltak, overvåking av vassdrag i byggefase, tiltaksrettet vannovervåking med videre. Våre kunder er kraftselskap, entreprenører, offentlige og private utbyggere, miljøforvaltningen og kommuner. 

Dine hovedoppgaver vil være: 

 • Kartlegging og undersøkelser basert på prinsippene for miljødesign i vassdrag 

 • Rådgivning og planlegging av fiskepassasjer og habitatforbedrende tiltak 

 • Konsekvensutredninger ihht. gjeldene metoder 

 • Overvåkingsdesign og oppfølging av overvåking 

For oss er det viktig at du: 

 • Har erfaring innenfor nevnte fagområder 

 • Har relevant utdannelse på masternivå 

 • Engasjert innen eget fag og evner å samarbeide tverrfaglig

 • Er løsningsorientert og har god skriftlig framstillingsevne 

 • Har sertifikat for personbil 

Stillingen kan tidvis innebære en del feltarbeid på oppdrag i ulike deler av landet, og det er en fordel om du har noe felterfaring. 

Hos oss får du: 

 • Ansettelse i avdeling Energi – Miljø, med 30 faste medarbeidere der du vil være knyttet til en faggruppe med mange spesialister innenfor fisk- , vannmiljø og ferskvannsøkologi ​Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag 

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger 

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi  

 • Gode muligheter for etterutdanning 

 • Fleksibel arbeidstid 

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat 

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift 

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser 

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.  

Arbeidssted er fortrinnsvis Sandvika, men andre av Norconsults kontorsteder kan også være aktuelle. Se oversikt over kontorsteder i Norconsult på vår hjemmeside.

Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder